« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Apurahat » Kopiosto-apurahat » Apurahatyypit

Apurahatyypit

1. Henkilökohtaiset apurahat 

Kopiosto-apurahaa voidaan myöntää kalenterivuoden aikana enintään 2 000 euroa 

 • henkilökohtaisena kohdeapurahana kirjallisuuden kääntäjille ja asiatekstinkääntäjille, jotka tuottavat tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia 

 • henkilökohtaisena konferenssi- ja koulutusapurahana kirjallisuuden kääntäjille, asiatekstinkääntäjille, av-kääntäjille, tulkeille sekä kääntämisen ja tulkkauksen opettajille ja tutkijoille, vaikka he eivät tuottaisi tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli kopioitavaa materiaalia. 

 

Kopioitavaa materiaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain sekä enintään 2000 euroa kohdeapurahaa että enintään 2 000 euroa konferenssi- ja koulutusapurahaa. Hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssi- ja koulutusapurahan eikä kohdeapurahan saamiselle. 

 

Katso tarkemmat kelpoisuusehdot tästä

 

a) Kohdeapurahaa voi hakea esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin: 

 • työvälineiden hankinta 

 • työhuoneen perustamiskulut (ei myönnetä vuokriin)  

 • opintomatkaa varten 

 • ammattikirjallisuus 

 • muu kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävä tarkoitus. 

b) Konferenssi- ja koulutusapurahaa voi hakea esimerkiksi seuraaviin ammattiin liittyviin käyttökohteisiin Suomessa tai ulkomailla: 

 • seminaarit 

 • konferenssit 

 • kurssit 

 • koulutustilaisuudet

 • käännös- ja tulkkausalan täydennyskoulutus.  

Konferenssi- ja koulutusapurahaa ei myönnetä koulutukseen, johon hakijan on mahdollista saada opinto- tai aikuiskoulutustukea.   

2. Projektiapurahat 

Kopiointikorvauksista voidaan tukea käännös- ja tulkkausalaa yleisesti hyödyttäviä hankkeita Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallituksen vuosittain vahvistamalla summalla. Projektiapurahaa voidaan myöntää organisaatiolle, työryhmälle tai yksityishenkilölle esimerkiksi seuraaviin käyttökohteisiin:  

 • kurssi 

 • työpaja 

 • seminaari 

 • julkaisu. 

Projektiapurahan saaminen edellyttää, että hankkeella on tai sille on haettu myös muuta rahoitusta. Apurahaa ei myönnetä yksityishenkilönä hakevan henkilön palkkakustannuksiin.  

Katso tarkemmat kelpoisuusehdot tästä

 


31.5.2024 klo 02:37:42