« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

Tulkkien ammattieettistä säännöstöä päivitettiin

27.1.2021

Asioimistulkkien ammattisäännöstöä on päivitetty etätulkkausta koskevalla ohjeistuksella. Ammattieettinen säännöstö koskee kaikkia tulkin ammatissa toimivia. Tulkkien ammattisäännöstö palvelee koko yhteiskuntaa, sillä kielellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen on sen keskiössä.

Etätulkkaus on yleistynyt vauhdilla ja sitä tarjotaan eri muodoissa ja vaihtelevissa tilanteissa. Tulkkaus voidaan tilata etukäteen suunnitellusti tai ns. salamatulkkauksena, jolloin tulkki on heti ääni- tai videopuhelun päässä. Tekniikka helpottaa tulkin saatavuutta, mutta etätulkkauksessakin on monia huomioon otettavia ammattieettisiä seikkoja.

Tulkilla on aina salassapitovelvollisuus, ja etätulkkaustilanteessa tulkin on huolehdittava siitä, etteivät ulkopuoliset voi nähdä tai kuulla mitään osaa tulkattavasta tilanteesta. Tulkkausta ei voi siis toimittaa missä ja milloin vain.

Tulkkauksen tavoitteena on välittää asioimistilanteen viestit tarkasti ja siten, että kielellinen yhdenvertaisuus toteutuu. Kyse on siitä, että ihmiset saavat asiansa hoidettua luotettavasti ammattilaisen avulla. Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tulkin velvollisuus ja oikeus on toimia tilanteessa oman alansa asiantuntijana niin, että puolueeton ja laadukas tulkkaus on mahdollista. Ammattisäännöstö antaa tähän ohjenuoran. 

Ammattisäännöstö linjaa yleiset eettiset toimintaperiaatteet, ja sitä sovelletaan arjen tilanteissa. Säännöstö ohjaa tulkkia ja antaa hänelle varmuutta toimia ammatissaan. Se antaa tulkille eettisen selkänojan ja ohjeistaa, miten eri tilanteissa toimitaan. Ammattisäännöstö myös luo ammattikunnalle yhteiset pelisäännöt, jolloin tulkki voi luottaa kollegoidensa ja tulkkauksen tilaaja ammattitulkkien toimintaan.

Julkaistu ammattisäännöstö palvelee myös tulkkauksen tarvitsijoita ja tilaajia. Näin he tietävät paremmin, mitä odottaa tulkilta ja miten tulkki toimii tehtävässään.

 

Asioimistulkkien ammattisäännöstö on saatavilla esim. osoitteissa 

Lisätiedot: 

 


25.9.2022 klo 15:07:07