« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kesä 2020

24.6.2020 klo 14:17

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto jakoi kesän 2020 Kopiosto-apurahojen hakukierroksella henkilökohtaisina apurahoina ja projektiapurahoina kääntäjille ja tulkeille lähes 113 000 euroa. SKTL:n hallitus päätti apurahoista kokouksessaan 22.6.2020. 

Apurahoja myönnettiin 89 hakijalle yhteensä 112 638 € arvosta. Hakemuksia saimme yhteensä 95 kappaletta, kaikkiaan 138 99 € edestä. 

  • Henkilökohtaisia apurahoja myönnettiin yhteensä 87 kpl (109 138 €), eli: 
    • – henkilökohtaisia kohdeapurahoja 81 kpl (104 978 ) ja
    • – henkilökohtaisia konferenssi- ja koulutusapurahoja kpl (4 160 €). 
  • Projektiapurahoja myönnettiin 2 kpl yhteensä 3 500 € arvosta.

 

Apurahoja myönnettiin kesän 2020 haussa muun muassa täydennyskoulutukseen, kotimaisiin ja ulkomaisiin konferensseihin ja koulutuksiin, opintomatkoihin ja muihin kääntäjän ammattitaitoa ja työhyvinvointia edistäviin tarkoituksiin sekä muun muassa työvälineiden ja ammattikirjallisuuden hankintaan.

Kesän 2020 haussa oli haettavana poikkeuksellisesti myös ns. korona-apurahaa, sillä Covid-19-pandemia on vaikuttanut paljon myös käännös- ja tulkkausalan ammattilaisten toimeentuloon. Korona-apurahaa myönnettiin henkilökohtaisina apurahoina hakijoille, joiden käännös- ja tulkkaustoimintaan koronaviruspandemialla oli ollut vaikutuksia. Korona-apurahaa myönnettiin mm. ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitämiseen ja ammatinharjoittamisen kuluihin. Henkilökohtaisista apurahoista myönnettiin merkittävä osa ns. korona-apurahoina. Myönnetyistä 89 apurahasta (112 638 €) korona-apurahoja oli noin kaksi kolmasosaa eli 59 kappaletta (87 259 €).

Vuodesta 2019 alkaen haussa on ollut myös uusi Kopiosto-projektiapuraha, jota voidaan myöntää käännös- tai tulkkausalaa yleisesti hyödyttäville kehityshankkeille tai projekteille. 

Kopiosto-apurahat rahoitetaan Kopioston jäsenjärjestöilleen tilittämistä kopiointikorvauksista. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry on Kopioston jäsenjärjestö.

Seuraavan kerran SKTL:n Kopiosto-apurahat tulevat hakuun syksyllä 2020. Hausta ilmoitetaan Kääntäjä-lehdessä 3/2020 sekä verkkosivuillamme.

Kesän 2020 hakukierroksen apurahapäätöksistä on ilmoitettu apurahanhakijoille henkilökohtaisesti apurahajärjestelmämme (sktl.apurahat.net) kautta.

Ohjeita apurahansaajalle

SKTL onnittelee apurahansaajia!

 

 

Tietoa SKTL:n Kopiosto-apurahoista

Liitteet


25.9.2022 klo 13:50:14