« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Tapahtumakalenteri » Turvallisemman tilan periaatteet–Principer för tryggare lokaler

Turvallisemman tilan periaatteet–Principer för tryggare lokaler

(På svenska nedan)

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tapahtumissa ja toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Periaatteiden noudattaminen takaa sen, että kaikilla on liiton tapahtumissa, tilaisuuksissa ja toimistolla hyvä olla. Jos koet, että jossakin SKTL:n tilaisuudessa on toimittu näiden periaatteiden vastaisesti, voit jättää meille palautetta joko omalla nimelläsi tai anonyymisti alta löytyvällä lomakkeella.

SKTL:n turvallisemman tilan periaatteet

 • Kohtele toisia ystävällisesti, kunnioittavasti ja avoimin mielin. Kunnioita jokaisen erilaisuutta, mielipiteitä ja ihmisarvoa.
 • Älä tee oletuksia toisen sukupuolesta, kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta, toimintakyvystä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista näkemyksistä, taustoista tai mistään muusta vastaavasta ominaisuudesta. Älä myöskään tee oletuksia toisen etnisyyden, iän, ulkonäön tai muiden vastaavien ominaisuuksien pohjalta.
 • Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi. Älä käytä halventavaa, stereotypisoivaa tai toiseuttavaa kieltä.
 • Jokaisella on oikeus omaan fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteensa.
 • Emme suvaitse syrjimistä, kiusaamista, vihapuhetta taikka rasistista, seksististä, ahdasmielistä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä.
 • Jos epähuomiossa loukkaat toista, pyydä aidosti anteeksi ja ota tapahtuneesta opiksesi.
 • Ei tarkoittaa ei. Lopeta, jos toinen niin pyytää. Älä pakota ketään mihinkään. Jokaisella on oikeus poistua epämukavaksi kokemastaan tilanteesta.
 • Pyri omalla toiminnallasi ylläpitämään positiivista ilmapiiriä.
 • Pidä luottamukselliset asiat luottamuksellisina.
 • Älä ota toisista kuvia ilman lupaa.
 • Jos havaitset epäasiallista toimintaa, pyri puuttumaan siihen. Jos itse koet olosi uhatuksi, älä epäröi ilmoittaa asiasta SKTL:n henkilökunnalle tai tapahtuman järjestäjille. Voit myös käyttää alta löytyvää lomaketta anonyymin palautteen antamiseen.
 • Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.
 
 


I Finlands översättar- och tolkförbunds verksamhet och vid förbundets evenemang iakttas principer för tryggare lokaler. Iakttagandet av principerna garanterar att alla som deltar i förbundets evenemang och sammankomster eller vistas på förbundets kontor kan känna sig trygga. Om du upplever att man fungerat i strid med dessa principer vid något av FÖTF:s evenemang, kan du lämna respons till oss antingen med eget namn eller anonymt med nedanstående formulär.

FÖTF:s principer för tryggare lokaler

 • Bemöt andra vänligt, respektfullt och med öppna sinnen. Respektera att vi alla är olika och har olika åsikter. Respektera också allas människovärde.
 • Gör inga antaganden om den andras kön, nationalitet, språk, religion, funktionsförmåga, sexuella läggning, politiska åsikt, bakgrund eller någon annan motsvarande egenskap. Gör heller inga antaganden utifrån den andras etnicitet, ålder, utseende eller motsvarande egenskaper.
 • Fäst uppmärksamhet vid ditt ordval. Använd inte ett nedvärderande eller stereotypt språk eller ett språk som bidrar till utanförskap.
 • Var och en har rätt till fysisk och psykisk integritet.
 • Vi tolererar inte diskriminering, mobbning, hatretorik eller ett rasistiskt, sexistiskt, trångsynt, kränkande, våldsamt eller hotande beteende.
 • Om du av misstag sårar en annan person, be genuint om förlåtelse och ta lärdom av det skedda.
 • Nej betyder nej. Sluta om den andra begär det. Tvinga inte någon till någonting. Var och en har rätt att avlägsna sig från en situation som känns obekväm och otrygg.
 • Försök upprätthålla en positiv atmosfär.
 • Se till att konfidentiella ärenden hålls konfidentiella.
 • Ta inte bilder av andra utan lov.
 • Om du observerar osakligt beteende, sträva efter att ingripa. Om du känner dig hotad, tveka inte att meddela FÖTF:s personal eller evenemangets arrangörer om det. Du kan också använda det nedanstående formuläret för att ge anonym respons.
 • I en nödsituation ska du ringa det allmänna nödnumret 112.

Läs också säkerhetsanvisningarna som gäller vid förbundets evenemang (på finska).

Palautelomake / turvallisemman tilan periaatteet – Responsformulär / principerna för tryggare lokaler

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta jos koet, että SKTL:n turvallisemman tilan periaatteita on rikottu. Palautetta voi antaa omalla nimellä tai anonyyminä. Jos haluat, että otamme sinuun yhteyttä palautteeseesi liittyen, jätä myös sähköpostiosoitteeseesi tai jokin muu yhteystieto, josta tavoitamme sinut tarvittaessa. Kaikki palautteet käsitellään luottamuksellisesti ja SKTL:n hallinto ryhtyy tarvittaessa toimiin niiden perusteella.

På det här formuläret kan du skicka respons, om du upplever att man brutit mot FÖTF:s principer för tryggare lokaler. Du kan lämna respons med eget namn eller anonymt. Om du vill att vi kontaktar dig i fråga om din respons, lämna även din e-postadress eller annan kontaktinformation, så att vi kan nå dig vid behov. All respons behandlas konfidentiellt och FÖTF:s styrelse vidtar vid behov åtgärder utifrån den.

*
*

* Fält som märkts med en asterisk är obligatoriska.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.


14.7.2024 klo 04:32:56