Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari - Svensk-finskt översättarseminarium

Aika: 2.-3.10.2014
Paikka: Turku, Radisson Blu Marina Palace Hotel

Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari järjestetään 2.–3.10.2014 
Radisson Blu Marina Palace -hotellissa Turussa.

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

MAJOITUS
Majoitus ei sisälly seminaarin hintaan. Osallistujat voivat varata yöpymisen konferenssihotellista:
Radisson Blu Marina Palace Hotel, puh: 020 1234 710, sähköposti: info.turku@radissonblu.com
 
Voit tietenkin yöpyä myös muualla. Tietoja muista hotelleista löydät verkosta. Klikkaa tästä.

 

OHJELMA

 

TORSTAI

 

11:00-12:30

ilmoittautuminen ja lounas

 

12:30-12:45

Seminaariohjelma alkaa. Avaussanat

Kristiina Antinjuntti, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Tiina Gustafsson, SKTL:n Turun paikallisosasto

 

12:45-13:30

Fredrik Bohlin: 

Från krångelspråk till klarspråk - Sveriges Domstolars arbete med domskrivning

 

13:30-14:15

Camilla Wide: 

Skillnader i finlandssvenskars och sverigesvenskars samtal

 

14:15-14:45

Kahvi

 

14:45-15:30

Dominique Pivard: 

Soveltuvatko käännöstyökalut kaikille ammattikääntäjille?

 

15:30-16:15

Riitta Eronen: 

Mitä uutta suomen kielessä?

 

16:15-16:30

Kahvi

 

16:30-17:00

Anna Maria Gustafsson: 

Aktuella språkfrågor

 

18:30

Turun kaupunki tarjoaa alkudrinkin.

Illallinen – musiikkiohjelmasta vastaa Magnus Gräsbeck

 

 

 

PERJANTAI

 

9:00-9:45

Sonja Vidjeskog: 

Studenten som översättare

 

9:45-10:30

Ylva Byrman: 

Professionella och folkliga synpunkter på språkvård

 

10:30-11:00

Kahvi

 

11:00-11:45

Ulla Tiililä: 

Liika abstraktisuus ja näennäinen konkreettisuus virkakielessä

 

11:45-13:00

Lounas

 

13:00-13:30

Leila Mattfolk: 

Översättning av namn

 

13:30-14:00

Jaana Nikula ja Peter Sandström: 

Samma på finska. Sama suomeksi. 

Keskustelu kääntämisestä ja käännetyksi tulemisesta.

 

14:00

Nina Martola: Päätössanat

 

Kahvi

 

Bussit kirjamessuille, noin klo 14.30

 

Vapaata ohjelmaa kirjamessuilla

Kirjamessulippu sisältyy SuRu-seminaarin osallistumismaksuun. 

Kirjamessut avoinna perjantaina klo 18 saakka.

 


PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.
 

 

 

 

HINTATIETOA
 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE


 


Ilmoittautuminen on päättynyt. 

Hinnat:
350 € liiton jäsenille
450 € muille

 

Järjestäjät:  Kotimaisten kielten keskus, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Yhteistyössä: Turun kaupunki, Turku Touring, Turun kansainväliset kirjamessut.
 

Ohjelmaa koskeviin kysymyksiin vastaa 
Anna Maria Gustafsson, anna-maria.gustafsson[at]sprakinstitutet.fi.

Laskutuskysymyksiin vastaa Jenni Kavén, jenni.kaven[at]sktl.fi


PIDÄTÄMME OIKEUDEN MUUTOKSIIN.

 

 


 

 

SVENSK-FINSKT ÖVERSÄTTARSEMINARIUM 

2–3 oktober 2014 i Åbo

Arrangörer

Institutet för de inhemska språken

Finlands översättar- och tolkförbund

 

Årets svensk-finska översättarseminarium ordnas 

den 2-3 oktober 2014

på Radisson Blu Marina Palace i Åbo

 

Deltagarna har möjlighet att boka inkvartering på konferenshotellet 

Radisson Blu Marina Palace, Telefon: 020 1234 710 e-post: info.turku@radissonblu.com

 

Det går naturligtvist att bo på något annat hotell också. Uppgifter om andra hotell hittar du på webben. Klicka här.

 

PROGRAMM

 

TORSDAG 2 oktober 2014

 

11:00-12:30

anmälning och lunch

 

 

12:30-12:45

Seminariet inleds med välkomstord av

Kristiina Antinjuntti, Finlands översättar- och tolkförbund

Åboöversättarna

 

12:45-13:30

Fredrik Bohlin: 

Från krångelspråk till klarspråk - Sveriges Domstolars 

arbete med domskrivning

 

13:30-14:15

Camilla Wide: 

Skillnader i finlandssvenskars och sverigesvenskars samtal

 

14:15-14:45

Kaffe

 

14:45-15:30

Dominique Pivard: 

Soveltuvatko käännöstyökalut kaikille ammattikääntäjille?

 

15:30-16:15

Riitta Eronen: 

Mitä uutta suomen kielessä?

 

16:15-16:30

Kaffe

 

16:30-17:00
Anna Maria Gustafsson: 

Aktuella språkfrågor

 

 

18:30

Åbo stad bjuder på en välkomstdrink 

middag med musikunderhållning av Magnus Gräsbeck

 

 

FREDAG 3 oktober 2014

 

9:00-9:45

Sonja Vidjeskog: 

Studenten som översättare

 

9:45-10:30

Ylva Byrman: 

Professionella och folkliga synpunkter på språkvård

 

10:30-11:00

Kaffe

 

11:00-11:45

Ulla Tiililä: 

Liika abstraktisuus ja näennäinen konkreettisuus virkakielessä

 

11:45-13:00

Lunch

 

13:00-13:30

Leila Mattfolk: 

Översättning av namn


13:30-14:00
Jaana Nikula och Peter Sandström: 
Samma på finska. Sama suomeksi. 
Ett samtal om att översätta och bli översatt.

 

14:00

Nina Martola: Avslutning

 

Kaffe

 

bussar till bokmässan, ca kl. 14.30

 

 

Fritt program på bokmässan

Biljett ingår i deltagaravgiften. 

Mässan är öppen till kl. 18 på fredag kväll.

 

 

 

 

PRISINFORMATION

 

ANMÄLNINGSBLANKETT

 

 

Anmälningstiden har gått ut.

FÖTF medlemmar: 350 €

Andra: 450 €

 

 

Frågor om programmet kan riktas till 

Anna Maria Gustafsson, anna-maria.gustafsson[snabel-a]sprakinstitutet.fi.

Frågor som gäller fakturering och liknande besvaras av Jenni Kavén, jenni.kaven[snabel-a]sktl.fi.

  

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.