« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » Startsida » Sökning » Bruksanvisning

Bruksanvisning

Om du vet namnet på den översättare eller tolk du söker kan du söka efter kontaktuppgifterna under rubriken Namnsökning.

Du kan också använda en utvidgad sökning. De obligatoriska sökvillkoren är språken (från vilket språk till vilket språk behöver du översättnings- eller tolktjänster) samt vilken typ av översättning eller tolkning du behöver. Vid behov kan du precisera sökningen genom att klicka på ”Flera sökvillkor” och välja ämnesområde.

I förteckningen finns bara kontaktuppgifter för de medlemmar i FÖTF som har gett sitt medgivande till att uppgifterna publiceras.

Informationen i förteckningen bygger på de uppgifter medlemmarna själva har lämnat. FÖTF svarar inte för att uppgifterna är korrekta. Det är förbjudet att använda uppgifterna i reklam- eller marknadsföringssyfte.

Observera att FÖTF inte förmedlar översättnings- eller tolktjänster, och inte heller ger prisestimat för sådana tjänster. FÖTF sänder inte heller ut förteckningar över översättare eller tolkar. Ta alltså direkt kontakt med översättarna och tolkarna.

Om du inte får några sökresultat kan det löna sig att minska antalet sökvillkor. Om din sökning ger för många resultat kan du i stället avgränsa sökningen med flera villkor. Ett sätt att göra det är att avgränsa sökningen geografiskt med hjälp av postnummer.

Hur ska jag veta vilken typ av översättare eller tolk jag söker?

Nedan hittar du en sammanfattning av olika typer av översättares och tolkars arbetsområden. Välj område enligt vilken typ av text du vill ha översatt eller vilken typ av evenemang eller situation du behöver tolkning för.

LITTERATURÖVERSÄTTARE OCH FACKLITTERÄRA ÖVERSÄTTARE

Litteraturöversättare översätter bland annat underhållningslitteratur och konstprosa, barn- och ungdomsböcker, skådespel, lyrik och serier. Facklitterära översättare jobbar med alla typer av facklitteratur, från populärvetenskapliga böcker till specialiserad facklitteratur.

FACKTEXTÖVERSÄTTARE

Facktext är sakinriktad text. Det kan handla om bruksanvisningar, webbsidor eller marknadsföringsmaterial.

AUKTORISERADE TRANSLATORER

För att översättningen av ett intyg, betyg eller utlåtande av en myndighet ska vara lagligt giltig krävs det oftast att den görs av en auktoriserad translator.

AV-ÖVERSÄTTARE

Av-översättare arbetar med textning och referat i tv-program, filmer, dvd-inspelningar och spel.

TOLKAR

Konferenstolkar arbetar för företag och andra organisationer, exempelvis på internationella kongresser och möten, vid förhandlingar och vid presskonferenser med statschefer eller företagsledare. Konferenstolkningen kan skötas konsekutivt (tolken tolkar efter att talaren har talat) eller simultant (tolken tolkar medan talaren talar).

Rättstolkar arbetar i pågående förundersökningar och domstolsbehandlingar.

Kontakttolkar arbetar med olika situationer där individen och någon typ av institution möts och inte har ett gemensamt språk. 


31.5.2024 klo 02:00:32