« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » Startsida » Förbundet » Sektionerna » Tolkarna – IV sektionen

Tolkarna – IV sektionen

Tolksektionen har cirka 360 medlemmar av vilka ett femtiotal är bosatta utomlands. Av de medlemmar som är bosatta i Finland är uppskattningsvis 160 konferenstolkar och resten arbetar som kontakt- eller rättstolkar. Många av tolksektionens medlemmar är också aktiva som översättare.

Tolksektionen har intensiva internationella kontakter. Medlemmarna i sektionen är aktiva inom den nyligen grundade europeiska organisationen för rättstolkar och -översättare EULITA. Sektionen samarbetar också med det internationella förbundet för konferenstolkar AIIC. En del av sektionens medlemmar är också medlemmar i AIIC.

Förbundets tolkmedlemmar följer tolkarnas yrkesetiska regler som specificerar medlemmarnas yrkesmässiga skyldigheter och anställningsvillkor. Rekommendationen är att ett skriftligt avtal ingås för varje tolkningsuppdrag. Förbundet har ett modellavtal som medlemmarna kan utnyttja för detta ändamål.

Den senaste tiden har tolksektionen särskilt fokuserat på frågor kring kvaliteten i rättstolkningen, tolkarnas arbetsförhållanden, avtalsfrågor och yrkesetiska frågor. Ett mål är att aktivera kontakttolkarna att delta i sektionens verksamhet aktivare än förr. Sektionen håller möten var annan månad, oftast på förbundets kansli.

Välkommen med!

Kontaktuppgifter

tulkit(at)sktl.net


19.2.2019 klo 14:52:02