« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » Startsida » Förbundet » Sektionerna » Facktextöversättarna – II sektionen

Facktextöversättarna – II sektionen

Facktextöversättarnas sektion är den största sektionen inom FÖTF med cirka 1300 medlemmar. Sektionen samlar språkexperter som sysslar med översättning på en professionell grund och arbetar för att främja professionell översättning och göra branschen mer känd bland allmänheten. Sektionen sprider information om facktextöversättning och upprätthåller medlemmarnas yrkeskunskap genom att ordna informationsträffar och fortbildning.

Sektionen håller regelbundna möten och bjuder in olika sakkunniga föredragshållare. På mötena har medlemmarna möjlighet att träffa kolleger och diskutera aktuella frågor som berör yrkeskåren. Mötena hålls oftast på förbundets kansli.

Sektionen följer utvecklingen i branschen, bland annat genom att vart annat år samla in en arvodesenkät bland facktextöversättarna. Sektionen producerar också olika anvisningar och direktiv kring översättningen av facktexter, exempelvis allmänna avtalsvillkor och anvisningar för laggilla översättningar (den så kallade anvisningen för auktoriserade translatorer).

Inom facktextöversättarnas sektion fungerar också samarbetsgrupper för specifika språk, såsom grupperna för översättare till och från svenska, engelska och ryska. Facktextöversättarnas sektion leds av en kommitté bestående av sektionens ordförande, vice ordförande, sekreterare och informatör. Sektionen har också en kvalitetsansvarig och en egen representant i förlikningsnämnden.

Förlikningsnämnden

Förlikningsnämnden är ett oberoende expertorgan inom Finlands översättar- och tolkförbund. Uppdragsgivare och översättare kan vända sig till förlikningsnämnden i olika tvistefrågor som berör översättningsuppdrag. En förutsättning för att förlikningsnämnden ska ta sig an en fråga är att åtminstone den ena parten är medlem i Finlands översättar- och tolkförbund.

Välkommen med!

Kontaktuppgifter

asiatekstinkaantajat(at)sktl.net


19.2.2019 klo 14:48:30