« tillbaka Skriv ut

Sivun sijainti: Etusivu » Startsida » Förbundet » Sektionerna » Av-översättarna – III sektionen

Av-översättarna – III sektionen

Sektionen för av-översättare bevakar medlemmarnas intressen på många olika sätt. Sektionen följer utvecklingen i branschen och håller medlemmarna underrättade om den, samt arrangerar kurser och olika slags träffar. Sektionen bedriver ett omfattande samarbete med andra aktörer i branschen, både i Finland och utomlands. Sektionen för audiovisuella översättare har nästan 300 medlemmar.

Sektionen sammanträder den andra onsdagen varje månad. På mötena kan medlemmarna träffa kolleger och diskutera aktuella frågor kring arbetet och sektionens verksamhet. Under mötena tar man ofta upp särskilda teman som medlemmarna vill veta mer om eller är intresserade av; allt från den katolska kyrkan till baseball.

 Sektionen arrangerar också årligen endagskurser och -seminarier där deltagarna sätter sig in i terminologin för olika specialområden eller i språkriktighetsfrågor. Under de senaste åren har sektionen arrangerat seminarier om bland annat juridiska och medicinska termer samt talspråk. Vart annat år ordnas en kursresa på några dagar, antingen som kryssning eller till något av grannländerna.

I fackliga frågor samarbetar sektionen med Finlands Journalistförbund samt Radio- och televisionsredaktörernas förbund och dess medlemsorganisationer Frilansarnas fackavdelning, MTV:s programarbetare och Yhdistyneet mediatyöntekijät. Sektionen bevakar upphovsrättsfrågor i nära samarbete med upphovsrättsorganisationen Kopiosto. Internationellt samarbete bedriver sektionen framförallt med de nordiska kollegerna samt på internationella översättarkonferenser runt om i världen.

Välkommen med!

Kontaktuppgifter

av-kaantajat(at)sktl.net


19.2.2019 klo 15:19:23