« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » SKTL:n toiminta » Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto seuraa alan kansainvälistä kehitystä, vaikuttaa alan kehitykseen ja tiedottaa siitä aktiivisesti. Järjestöllämme on ollut perustamisestaan lähtien tiiviit yhteydet moniin kansainvälisiin järjestöihin. 

 SKTL on seuraavien kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen jäsen:

Kansainvälinen kääntäjäjärjestö FIT.  FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) on maailmanlaajuinen aatteellinen järjestö, johon kuuluu yli 100 kääntäjien, tulkkien, terminologien ja näiden kouluttajien järjestöä kaikkialta maailmasta. Sen tarkoituksena on edistää alan ammattilaisten etuja ja tunnettuutta. FIT:llä on viralliset suhteet Unescoon. SKTL:lla on edustaja FIT:in hallituksessa.
 
Suuri osa FIT:n toiminnasta tapahtuu komiteoissa ja aluekeskuksissa.  SKTL on edustettuna FIT Europe -aluekeskuksen johtoryhmässä sekä Audiovisuaalisen kääntämisen komiteassa ja Oikeustulkkauskomiteassa. FIT järjestää yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erilaisia tapahtumia, mm. joka kolmas vuosi kääntäjien maailmankongressin. Vuosittain vietetään Kansainvälistä kääntäjienpäivää FIT:n valitseman ajankohtaisen teeman ympärillä. Kansainvälinen kääntäjienpäivä julistettiin vuonna 2017 YK:n viralliseksi teemapäiväksi.
 
 
 
European Legal Interpreters and Translators Association EULITA. EULITA on eurooppalaisten oikeustulkkien ja oikeudellisten kääntäjien järjestö. EULITAn tavoitteena on edistää oikeustulkkauksen ja oikeudellisten tekstien käännösten saatavuutta ja laatua. Se pyrkii myös tukemaan kansallisia järjestöjä kunkin maan tilanteen parantamiseksi.  SKTL on yksi EULITAn perustajajäsenistä. Liitto on edustettuna myös EULITAn hallituksessa.
 
Itämeren kirjailijaneuvosto (Baltic Writers' Council). Itämeren kirjailijaneuvosto edustaa noin 20 kirjailija- ja kääntäjäjärjestöä 11 maasta. Toiminta ulottuu Itämeren maista aina Islantiin saakka. BWC edistää sanavapautta, demokratiaa ja vapaata mielipiteen vaihtoa. Tarkoituksena on myös helpottaa järjestöjen välistä tiedonkulkua. BWC järjestää joka toinen vuosi suuremman yhteisen kokoontumisen.
 
Yleiseurooppalainen kirjallisuuden kääntäjien yhteistyöelin CEATL. CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) pyrkii puolustamaan kirjallisuuden kääntäjien laillista, sosiaalista ja taloudellista asemaa. CEATL kerää tietoa jäsenjärjestöjensä kautta Euroopan maiden kirjallisuuden kääntäjien työstä.
 
Pohjoismainen kirjailija- ja kääntäjäneuvosto (Nordiskt Författar- och Översättarråd, NFÖR). Pohjoismainen kirjailija- ja kääntäjäneuvosto kokoaa yhteen pohjoismaiset kääntäjäliitot joka toinen vuosi järjestettäviin tapaamisiin. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista kysymyksistä, viime aikoina pinnalla ovat olleet esimerkiksi digitaaliset tekijänoikeudet ja äänikirjat.
 

AVTE (Audiovisual Translators Europe). AVTE on eurooppalaisten av-kääntäjiä edustavien kansallisten liittojen ja organisaatioiden järjestö. AVTE perustettiin Lontoossa vuonna 2011. AVTEssa on edustettuna 14 eurooppalaista av-kääntäjiä edustavaa järjestöä.

Särö ry – residenssiyhteistyö. SKTL:n jäsenet voivat hakea liiton kautta työskentelemään Särö ry:n ylläpitämään residenssiin Frankfurt an der Oderin residenssiin.

Norne (Nätverket för litterära översättare), kirjallisuudenkääntäjien pohjoismainen verkosto. Finlands översättar- och tolkförbund ingår i det nordiska nätverket NORNE. Det är en seminarieverksamhet som bedriver kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande för de deltagande översättarorganisationerna med avseende på upphovsrättsfrågor, organisationsbyggande och marknadsföring och profilering. I nätverket ingår även Dansk Oversætterforbund (Danmark), Översättarcentrum, Stockholm (Sverige), Norsk Oversetterforening (Norge), Sveriges Författarförbund, Översättarsektionen (Sverige) och The Icelandic Association of Translators and Interpreters (Island).

SLAM (Scandinavian Language Associations’ Meeting)Pohjoismaista SLAM!-konferenssia järjestävät SKTL:n lisäksi Föreningen Auktoriserade TranslatorerSveriges Facköversättarförening (SFÖ)Norsk fagoversetterforening (NORFAG), Statsautoriserte translatørers forening (STF) ja Rättstolkarna.

 

Lue kotimaisesta yhteistyöstämme lisää täältä.

 

 

 
 
 

27.9.2022 klo 07:50:35