Sirpa Alkunen

Tampereen paikallisosaston ja I jaoston toimikuntien ehdokas hallituksen puheenjohtajaksi

 

Ehdotuksen perustelut (Tampereen po): Alkusella on pitkä kokemus työskentelystä Tampereen paikallisosaston toimikunnassa ja puheenjohtajana sekä liiton hallituksessa ja varapuheenjohtajana. Hänellä on laaja työkokemus käännösalalta niin kirjallisuuden kuin asiatekstien kääntämisestä. Hän on aktiivisella toiminnallaan tehnyt paikallisosastosta vireän, eri jaostojen jäseniä yhdistävän verkoston, jonka toiminta on monipuolista ja säännöllistä. Alkunen on toiminnassaan pyrkinyt ottamaan huomioon tasapuolisesti kaikkia kääntämisen ja tulkkauksen eri osa-alueita sekä rakentanut ja ylläpitänyt hyviä suhteita eri sidosryhmiin. Alkusen vahvuuksia ovat toisten huomioiminen, reiluus ja rohkeus tarttua toimeen. Hän on tehnyt väsymätöntä työtä alamme hyväksi koko sydämellään.

Olen Helsingistä Tampereelle opiskelemaan lähtenyt ja sille tielle jäänyt 53-vuotias kääntäjä. Opiskelin saksan ja ruotsin kääntämistä ja tulkkausta Tampereen yliopistossa, erikoisaloinani kirjallisuuden kääntäminen ja tulkkaus, ja vuonna 1996 perustin oman yrityksen. Nykyään käännän lähinnä tietokirjoja ja sarjakuvia saksasta, ruotsista ja tanskasta suomeen, mutta minulla on kokemusta myös asiatekstikääntämisestä.

Osallistuin opiskeluaikanani aktiivisesti ainejärjestötoimintaan, ja valmistuttuani hakeuduin Suomen kääntäjien ja tulkkien liittoon ja sen II jaostoon, sittemmin myös I jaostoon. Pian olin mukana myös Tampereen paikallisosaston toimikunnassa.

Olen nyt viidettä vuotta Tampereen po:n puheenjohtaja ja liiton hallituksen jäsen sekä kolmatta vuotta liiton varapuheenjohtaja. Tämä aika on ollut mielenkiintoista ja antoisaa, ja tuntuikin luontevalta asettua nyt ehdolle liiton puheenjohtajaksi.

 

Yhdessä äänemme kuuluu paremmin

Paikallisosastossa olen tottunut toimimaan kaikkia liittomme aloja edustavien kääntäjien ja tulkkien kanssa. Mielestäni se on erittäin palkitsevaa ja rikastuttaa ammatti-identiteettiämme. Lisäisin mielelläni liittoon tällaista kaikkien kääntäjien ja tulkkien yhteishenkeä. Jaostoilla ja paikallisosastoilla on tärkeät tehtävänsä, joita on syytä vaalia ja kehittää, mutta koko liiton tai vaikka parin jaoston/paikallisosaston yhteisiä tilaisuuksia voisi olla enemmän.

Mielestäni on suuri jäsenetu tuntea eri alojen kääntäjiä ja tulkkeja, joiden puoleen voi kääntyä vaikka tiettyyn kielipariin tai terminologiaan liittyvissä ongelmissa. Mitä enemmän tietoa kääntämisen kentästä saa, sitä paremmin voi laajentaa osaamistaan, mikä taas voi helpottaa työllistymistä. Monialaisuus on liittomme kansainvälisestikin kadehdittu vahvuus; yhdessä äänemme kuuluu paremmin ja voimme tukea toisiamme.


Yrittäjätaitoja tulee tukea

Tulevalla puheenjohtajakaudella on tärkeää seurata käännösalan kehitystä muun muassa asioimistulkkauksen ja konekääntämisen osalta ja järjestää koulutusta tarpeen mukaan. Asiatekstinkääntäjien näkyvyyttä yhteiskunnassa olisi syytä lisätä, ja tässä mielessäni on esimerkiksi yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa, jollaista on jo paikallistasolla viriteltykin. Myös jäsentemme yrittäjätaitoja tulee tukea.

 

Liiton tulee olla helposti lähestyttävä

On syytä pohtia myös mahdollisia uusia rahoitustahoja ja entistä tehokkaampaa jäsenrekrytointia. Taannoinen opiskelijajäsenkampanja tuotti hyviä tuloksia, ja seuraavaksi voitaisiin tavoitella alalla jo toimivia mutta liittoon kuulumattomia kääntäjiä ja tulkkeja. Tähän voisi soveltua somekampanja, jossa nostetaan esiin liiton monipuolisuutta.

Mielestäni puheenjohtajan tulisi olla helposti lähestyttävä niin sosiaalisessa mediassa kuin tapahtumissakin, jotta jokainen jäsen tuntisi liiton yhteiseksi asiakseen ja voisi jutella myös suoraan puheenjohtajalle. Kuuntelen mielelläni orastavia ideoita ja yhdistelen ja kehittelen niitä yhdessä eteenpäin. Haluan myös kiittää ja kannustaa lukuisia vapaaehtoisiamme heidän arvokkaassa työssään.

 

Edustaminen ja yhteistyö kiinnostaa

Puheenjohtaja edustaa liittoa myös ulospäin, ja yhteistyö kumppaneittemme kanssa sujuu minulta helposti avoimen luonteeni ja paikallisosaston puheenjohtajana sekä koko liiton varapuheenjohtajana saamieni kokemusteni ansiosta. Myös yhteistyön ahkeran ja asiantuntevan toimistomme kanssa olen kokenut aina hedelmälliseksi. Olen aidosti kiinnostunut kaikesta kääntämiseen ja tulkkaukseen liittyvästä, mikä on jo nyt helpottanut luottamustehtävissä toimimista.

Liiton viestinnässä tulisi mielestäni nostaa näkyvämmin esille, miten monin eri tavoin olemme mukana vaikuttamassa kääntämisen ja tulkkauksen maailmaan. Jäsenten on hyvä tietää, missä kaikissa elimissä olemme mukana ja mitä olemme saaneet niissä aikaan.

 

Äänestys on ilomme

Toivon, että mahdollisimman moni jäsen pääsee paikalle syyskokoukseen äänestämään tai luovuttaa valtakirjansa osallistujalle. On hienoa, että meillä on nyt kaksi innokasta puheenjohtajaehdokasta, joista jäsenet saavat valita mieluisensa keulakuvan liitolle!

 


Sirpan tavoittaa osoitteesta sirpa.alkunen@sktl.fi.