Suomalais-ruotsalainen kääntäjäseminaari 2017

 

Maistiaisia alustavasta ohjelmasta / Plock ur det preliminära programmet

 

Lotta Ederth och Lena Cousins: Språkvården på SVT och SR, aktuella språkfrågor

Riitta Hyvärinen: Kielenhuolto Ylessä ‒ konkreettisia kysymyksiä

Gun-Viol Vik: ”Keskustelu on päättynyt. Diskussionen är slut. Todetaan. Konstateras.” Tvåspråkiga fullmäktigemöten i Vasa i praktiken.

Ola Karlsson: Vad är nytt i nya Svenska skrivregler?

Lieselott Nordman: Översättningsproblem i EU-texter utifrån översättarens synvinkel

Pia Hägglund: Tulkkaustilanteita Pohjanmaalla

Nina Pilke: Terminologiarbete förr och nu – Big Birds berättelser om Mr Snuffleupagus?

Johnny Granholm: Minska stressen på jobbet

 

Järjestäjät / Arrangörer

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund

Institutet för de inhemska språken – Kotimaisten kielten keskus

 

Lisätietoja / Mer information

jasenasiat@sktl.fi