Yhteystiedot / Contact

Julkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaavat ensisijaisesti toimittajat. 

In general, inquiries about the publication should be addressed to the editors, not the editorial board.

Toimituskunta 1.8.2015 - 31.7.2018 / Editorial Board 1 Aug 2015 - 31 July 2018

Toimituskunta toimii neuvoa-antavana elimenä, jota toimittajat voivat konsultoida rajatapauksissa ja jolta he voivat pyytää ehdotuksia vertaisarvioijiksi. Toimituskunnan jäseniä voidaan myös pyytää arvioimaan MikaELiin tarjottuja käsikirjoituksia, kuitenkin niin, että yhdelle toimituskunnan jäsenelle tulee luettavaksi enintään 1 - 2 käsikirjoitusta vuodessa.
 

The editorial board serves as the advisory board for the MikaEL journal. MikaEL journal editors may consult the editorial board regarding article/scope concerns; editorial board members may also be approached to suggest appropriate article reviewers. In addition, editorial board members might also be requested to review up to a maximum of 2 manuscripts in a given year.

Professori Sirkku Aaltonen, FT, dosentti
Vaasan yliopisto, englannin kieli
Sähköposti: sirkku.aaltonen (at) uva.fi
Tutkimusalat: Kääntäminen ja aktivismi, arabiankielinen kirjallisuus, käännösteoria, teatterin tutkimus, kääntämisen ja tulkkauksen sosiologia, näytelmäkääntäminen, Shakespeare-adaptaatiot, kriittinen diskurssianalyysi
Julkaisut

Professor Sirkku Aaltonen, PhD, Docent
University of Vaasa, Department of English

Email: sirkku.aaltonen (at) uva.fi
Research interests: Translation and activism, Arabic literature, translation theory, Theatre Studies, sociological models of translation and interpreting, drama translation, Shakespeare adaptations, Critical Discourse Analysis
Publications

Professori Pekka Kujamäki, FT
Karl-Franzens-Universität, Graz, käännöstiede
Sähköposti: pekka.kujamaeki (at) uni-graz.at
Tutkimusalat: Kääntämisen ja tulkkauksen historia, kääntämisen opetus, käännösteoria
Julkaisut

Professor Pekka Kujamäki, PhD
University of Graz, Department of Translation Studies

(Karl-Franzens-Universität, Institut für Theoretische und Angewandte Translationswissenschaft)
Email: pekka.kujamaeki (at) uni-graz.at
Research interests: History of translation and interpreting, translation teaching, translation theory
Publications

 

Professori Mikhail Mikhailov, FT
Tampereen yliopisto, käännöstiede (suomi ja venäjä)

Sähköposti: Mikhail.Mikhailov (at) staff.uta.fi
Tutkimusalat: Korpuslingvistiikka, rinnakkaistekstikorpukset, monikielinen leksikografia, terminologia, venäjän kieli
Julkaisut

Professor Mikhail Mikhailov, PhD
University of Tampere, Translation Studies (Finnish and Russian)

Email: Mikhail.Mikhailov (at) staff.uta.fi
Research interests: Corpus linguistics, parallel corpora, multilingual lexicography, terminology, Russian language
Publications

 

Professori Outi Paloposki, FT
Turun yliopisto, englannin kieli

Sähköposti: outi.paloposki (at) utu.fi
Tutkimusalat: Kääntämisen historia, kääntäjien verkostot ja työolot, kääntämisen vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä suomen kieleen
Julkaisut

 

Professor Outi Paloposki, PhD
University of Turku, Department of English

Email: outi.paloposki (at) utu.fi
Research interests: The history of translation, translators' social networks and working environments, and the cultural, societal and linguistic impact of translation in Finland
Publications
Professori Kristiina Taivalkoski-Shilov, FT, dosentti
Turun yliopisto, monikielinen käännösviestintä

Sähköposti: kristiina.taivalkoski-shilov (at) utu.fi
Tutkimusalat: Kääntämisen historia (erityisesti 1700-luvun Ranska), käännöskirjallisuuden tutkimus, käännösten reseptiotutkimus
Julkaisut

Professor Kristiina Taivalkoski-Shilov, PhD, Docent
University of Turku, Multilingual Translation Studies

Email: kristiina.taivalkoski-shilov (at) utu.fi
Research interests: History of translation, particularly 18th-century France; literary translation; reception of translations
Publications

 

 

Toimittajat / editors

Toimittajat lukevat kaikki MikaELiin tarjottavat käsikirjoitukset ja päättävät, mitkä artikkeleista lähetetään edelleen vertaisarvioijille. Toimittajat huolehtivat myös vertaisarvioijien valitsemisesta, vertaispalautteen kokoamisesta ja lähettämisestä kirjoittajille sekä artikkelien viimeistelystä julkaisukuntoon. Artikkelien lopullisen kieliasun tarkistuksesta vastaavat artikkelien kirjoittajat.

MikaEL journal editors read all manuscripts submitted to MikaEL for publication and decide which manuscripts are suitable for peer review. The editors are also responsible for selecting reviewers for each article, for compiling the peer reviewers' feedback and forwarding this to the authors, and then for finalising the articles for publication. MikaEL does not offer any translation or language revision services; ensuring the quality of the language of their article is the author’s sole responsibility.
 

MikaELin 11. volyymin (KäTu2017) toimittajat

The editors of MikaEL Vol. 11 (KäTu2017)

Ritva Hartama-Heinonen, FT, dosentti
Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

S-posti: ritva.hartama-heinonen [at] helsinki.fi
Ritva Hartama-Heinonen, PhD, Docent
Senior Lecturer, University of Helsinki

Email: ritva.hartama-heinonen [at] helsinki.fi

Marja Kivilehto, FT
Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

S-posti: marja.kivilehto [at] uta.fi

Marja Kivilehto, PhD
Senior Lecturer, University of Tampere

Email: marja.kivilehto [at] uta.fi

Minna Kumpulainen, FT
Yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

S-posti: minna.kumpulainen [at] uef.fi
 
Minna Kumpulainen, PhD
University Teacher, University of Eastern Finland

Email: minna.kumpulainen[at]uef.fi
Katja Vuokko, FM
Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

S-posti: katja.vuokko [at] utu.fi
Katja Vuokko, MA
Junior Researcher, University of Turku

Email: katja.vuokko [at] utu.fi