MikaEL15

 
Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu
Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies
ISSN: 1797-3112

 

Toim./Red./Eds: Ritva Hartama-Heinonen, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Maarit Koponen
 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 15 on julkaistu huhtikuussa 2022. Volyymin sisältö perustuu keväällä 2021 Helsingin yli­opis­tossa etätapahtumana järjestetyssä XVIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen sympo­siu­mis­sa pidettyihin esityksiin. KäTu2021-symposiumin teemana oli Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi.

* * *

MikaEL15 har kommit ut i april 2022. Artiklarna i volymen baserar sig på föredragen vid det XVIII Symposiet om forskning i översättning och tolkning. KäTu2021-symposiet arrangerades online vid Helsingfors universitet våren 2021 med temat Översättning och tolkning: fokus på kvalitet.

* * *

The articles of this 15th Volume of MikaEL, published in April 2022, are based on the XVIII KäTu Symposium held remotely at the University of Helsinki in spring 2021. The theme of the symposium was Translation and Interpreting: Focusing on Quality. All the articles include English abstracts, and the Note from the Editors summarises the contents of the volume in English.

 

Sisällysluettelo / Innehåll / Contents

Esipuhe / A Note from the Editors of MikaEL15 — s. 1 (PDF)

Laadusta näkyvyyteen

Juha Eskelinen
A Community of Practice as a Quality-Enhancing Feature in an In-house Translation Team — s. 9 (PDF)

Johan Franzon
Approximations and Appropriations
Making Space for Song Translation in Translation Studies — s. 25 (PDF)

Suvi Korpi
Generic Fluency in Fansubbing
Neology as the Voice of Science Fiction in Non-professional Subtitling — s. 42 (PDF)

Anna Merikallio
Sukupuolen käännöksiä
Epänormatiivisen sukupuolen suomentamisesta — s. 58 (PDF)

Eeva-Liisa Nyqvist & Heidi Grönstrand
Eevan luokka kulttuurinsisäisenä ja kulttuurienvälisenä käännöksenä
Ruotsin-, suomen- ja norjankielisten versioiden vertailua kieli- ja kulttuurisidonnaisen tiedon näkökulmasta — s. 74 (PDF)

Kristiina Taivalkoski-Shilov
Suomalaisen käännöstieteen näkyvyys maailmalla
Tarkastelussa kuusi kansainvälistä käännöstieteen lehteä vuosilta 1966–2020 — s. 90 (PDF)

Katsauksia ja keskustelua

Ritva Hartama-Heinonen, Päivi Kuusi, Leealaura Leskelä & Kaarina Pitkänen-Heikkilä
Kääntäjäopiskelijat selkomukauttajina
Opetuskokeilun antia — s. 106 (PDF)

Hanna Karhu & Sakari Katajamäki
Kääntäjien aineistot arkistoissa — s. 121 (PDF)

Marja Kivilehto & Leena Salmi
Syysseminaarin satoa
Mistä ruotsin kääntäjät: keskustelua koulutuksen ja tarpeen kohtaamisesta — s. 136 (PDF)