MikaEL14

 
Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu
Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies
ISSN: 1797-3112

 

Toim./Red./Eds: Ritva Hartama-Heinonen, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Minna Kujamäki
 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 14 on julkaistu toukokuussa 2021. KäTu2020-symposiumin peruuntumisen vuoksi volyymin artikkelit perustuvat poikkeuksellisesti symposiumiin hyväksyttyihin sektioesitelmä-, posteri- tai työpaja-abstrakteihin ja käsittelevät peruuntuneen symposiumin teemaa Kääntämisen ja tulkkauksen laatu näkyväksi.

* * *

MikaEL14 har kommit ut i maj 2021. Eftersom KäTu2020-symposiet ställdes in, baserar sig artiklarna i volymen undantagsvis på godkända abstrakt för ett sektionsföredrag, en posterpresentation eller en workshop, och belyser temat för det inställda symposiet, Översättning och tolkning: Fokus på kvalitet.

* * *

The articles of this 14th Volume of MikaEL, published in May 2021, address the theme of the KäTu2020 Symposium, which was Translation and Interpreting: Focusing on Quality. Due to the cancellation of the symposium because of COVID-19, the articles are based on accepted proposals for a presentation, poster or workshop. All the articles include English abstracts, and the Note from the Editors summarises the contents of the volume in English.

 

Sisällysluettelo / Innehåll / Contents

Esipuhe / A Note from the Editors — s. 1 (PDF)

Laatua etsimässä ja edistämässä

Tuuli Ahonen
Multimodality in Subtitling
Results of an Online Questionnaire Targeted to Professional Finnish Subtitlers — s. 9 (PDF)

Nina Havumetsä
Näkökulmia kieltenväliseen siteeraukseen journalismissa ja sen laadunarviointiin — s. 29 (PDF)

Minna Hjort & Minna Ruokonen
Extinction or evolution?
Changes in in-house translators’ work in Finland in 1995–2018 — s. 44 (PDF)

Esa Penttilä, Juha Lång, Helka Riionheimo, Juho Suokas & Erja Vottonen
Multilingual communication in a researcher’s work
Preliminary results of a questionnaire survey — s. 62 (PDF)

Aurélien Riondel
Two approaches to quality in institutional settings
Comparison of the revision policies of an intergovernmental organisation and the Swiss Confederation — s. 82 (PDF)

Mari Vainikka
Kulttuurin representaatiot asioimistulkkauksen tutkimuskirjallisuudessa — s. 97 (PDF)

Katsauksia ja keskustelua

Hannu Kemppanen
Kääntäjäksi idänkauppaan
Katsaus venäjän kielen kääntäjien koulutukseen 1980-luvulla — s. 112 (PDF)

Anne Ketola, Sari Hokkanen, Juha Eskelinen, Minna Ruokonen, Miia Santalahti & Anu Viljanmaa
Syysseminaarin satoa
Kääntäjä- ja tulkkikoulutus verkossa – keskusteluja korona-ajan kokemuksista — s. 127 (PDF)

Zita Kóbor-Laitinen
Huonokuuloisten katsojien näkemyksiä eduskunnan kyselytuntien automaattisesta ohjelmatekstityksestä — s. 139 (PDF)

Päivi Pasanen & Ritva Hartama-Heinonen
Käännöstieteen aihealue Tieteen termipankissa
Ehdotuksia käyttäjätietoisen näkökulman ja käännöstutkijan sanastotyön edistämiseksi — s. 156 (PDF)

Olga Semenova
Suomalais-venäläinen terveydenhuoltoalan sanakirja asioimistulkeille
Erikoispiirteitä ja laatimisperiaatteita — s. 172 (PDF)