MikaEL13

 
Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu
Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies
ISSN: 1797-3112

 

Toim./Red./Eds: Ritva Hartama-Heinonen, Laura Ivaska, Marja Kivilehto & Minna Kujamäki
 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 13 on julkaistu toukokuussa 2020. Volyymin sisältö perustuu keväällä 2019 Tampereen yli­opis­tossa järjestetyssä XVII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen sympo­siu­mis­sa pidettyihin esityksiin. KäTu2019-symposiumin teemana oli Kääntämisen ja tulkkauksen tilat.

* * *

MikaEL13 har kommit ut i maj 2020. Artiklarna i volymen baserar sig på föredragen vid det XVII Symposiet om forskning i översättning och tolkning. KäTu2019-symposiet arrangerades vid Tammerfors universitet våren 2019 med temat Rum för översättning och tolkning.

* * *

The articles of this 13th Volume of MikaEL, published in May 2020, are based on the XVII KäTu Symposium held at the University of Tampere in spring 2019. The theme of the symposium was Translation and Interpreting Spaces. All the articles include English abstracts, and the Note from the Editors summarises the contents of the volume in English.

 

Sisällysluettelo / Contents

Esipuhe / A Note from the Editors — s. 1 (PDF)

Kääntämisen ja käännöstutkimuksen tiloja ja tilanteita

Ritva Hartama-Heinonen & Marja Kivilehto
Tilaa kaikille – Rum för alla?
Nordistiset näkökulmat ja käännöstiede — s. 9 (PDF)

Henrik Oksanen & Miia Santalahti
Auktorisoidun kääntämisen tila 2019
Kyselytutkimus auktorisoitujen käännösten tekstilajeista ja auktorisoidun kääntäjän ohjeiden käytöstä — s. 25 (PDF)

Esa Penttilä, Juha Lång, Helka Riionheimo, Juho Suokas & Erja Vottonen
Ihmistieteellinen tutkimuskonteksti kääntämisen tilana
Kääntäminen ja tulkkaus osana väitöskirjatutkijoiden työtä — s. 43 (PDF)

Leena Salmi & Maarit Koponen
Valintaverkkoanalyysi konekäännöksen jälkieditoinnin tarkastelun apuna — s. 58 (PDF)

Käännöksiä ja kääntäjiä

Laura Ivaska
Identifying (indirect) translations and their source languages in the Finnish National Bibliography Fennica
Problems and solutions — s. 75 (PDF)

Sakari Katajamäki
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä käännösromaanina — s. 89 (PDF)

Minna Ruokonen, Jannika Lassus ja Taru Virtanen
‘I fulfil my place among the humankind, in the universe’
Finnish translators’ job satisfaction in three empirical studies — s. 109 (PDF)

Katsauksia ja keskustelua

Laura Ivaska, Sakari Katajamäki, Tiina Holopainen, Hanna Karhu, Lauri A. Niskanen & Outi Paloposki
Trekstuaaliset tilat
Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden rajavyöhykkeellä — s. 124 (PDF)

Laura Ivaska & Ester Torres-Simón
Poster presentations in Translation Studies
State of the art and seven tips for improvement — s. 138 (PDF)

Katja Jääskeläinen
Saksan oikeuskieli kielen monitilaisuuden ilmentäjänä – s. 158 (PDF)

Minna Kujamäki, Juho Suokas, Niina Syrjänen & Erja Vottonen
Syysseminaarin satoa
Kääntäjänkoulutuksen markkinoinnin nykytilanne ja tulevaisuudennäkymiä — s. 169 (PDF)

Laura Pihkala-Posti
Ratsastusurheiluun liittyvät yhdistyskääntämis- ja tulkkaustilanteet filologin informaalina erikoistumisalueena — s. 179 (PDF)