« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » MikaEL-verkkojulkaisu » Tietoa MikaELista » Vertaisarviointi- ja julkaisuperiaatteet

Vertaisarviointi- ja julkaisuperiaatteet

 

MikaELissa julkaistaan sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia kääntämistä ja tulkkausta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita. Niiden julkaisukriteerit ja arviointiprosessit ovat seuraavat:

Vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli

Vertaisarvioitu artikkeli on kahden riippumattoman ja anonyymin vertaisarvioijan hyväksymä tieteellinen artikkeli, joka tuo esiin ennen julkaisemattomia tutkimustuloksia kirjoittajansa tai kirjoittajiensa empiirisestä tai teoreettisesta käännös- ja tulkkaustutkimuksesta. Tutkimusasetelma ja tulokset muodostavat selkeän kokonaisuuden, ja viitekehys, aineisto, menetelmä, tulokset ja päätelmät on dokumentoitu luotettavasti ja aiempaan tutkimustietoon peilaten. Vertaisarvioitu artikkeli sijoittuu KOTA-luokituksen luokkaan A4 (Vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli konferenssijulkaisussa).  

Vertaisarvioitavaksi tarkoitetut artikkelikäsikirjoitukset arvioidaan anonyymisti. Kirjoittajien edellytetään anonymisoivan tekstinsä, ja toimittajat varmistavat käsikirjoitusten anonyymiuden ennen niiden lähettämistä arvioitavaksi kahdelle alan asiantuntijalle. Arvioijille ei ilmoiteta käsikirjoituksen kirjoittajaa eikä kirjoittajalle arvioijien henkilöllisyyttä.

Toimittajat lähettävät arvioijien kommentit kirjoittajalle ja ehdottavat tarvittaessa käsikirjoitukseen muitakin muutoksia. Kirjoittajan odotetaan ottavan huomioon sekä arvioijien että toimittajien ehdotukset, mutta jos tämä ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, kirjoittaja ilmoittaa asiasta ja perustelee huomiotta jättämisen palauttaessaan käsikirjoituksen. Toimittajat voivat edellyttää käsikirjoitukseen tehtävän lisämuutoksia ennen artikkelin julkaisemista tai tarvittaessa todeta, ettei käsikirjoitus korjattunakaan täytä vertaisarvioituna artikkelina julkaisemisen edellytyksiä.

Vertaisarvioimaton tieteellinen artikkeli

Vertaisarvioimaton artikkeli on julkaisun toimittajien hyväksymä tieteellinen artikkeli, joka tuo esiin ennen julkaisematonta tietoa kirjoittajansa tai kirjoittajiensa empiirisestä tai teoreettisesta käännös- ja tulkkaustieteellisestä tutkimuksesta. Vertaisarvioimattomassa artikkelissa voi esimerkiksi raportoida meneillään olevan tutkimuksen tai tutkimushankkeen jonkin osan tai vaiheen erityiskysymyksistä, kuten teoreettisesta viitekehyksestä, aineistosta tai menetelmästä, tai esitellä alustavia tuloksia tai päätelmiä. Vertaisarvioimaton artikkeli voi myös pyrkiä herättämään keskustelua tuomalla uusia näkökulmia johonkin tutkimuksen tai koulutuksen kysymykseen. Vertaisarvioimaton artikkeli sijoittuu KOTA-luokituksen luokkaan B3 (Vertaisarvioimaton tieteellinen artikkeli konferenssijulkaisussa). 

Vertaisarvioimattomia artikkelikäsikirjoituksia kommentoivat toimittajat, tarvittaessa toimituskuntaa konsultoiden. Myös vertaisarvioimattomien artikkelien osastossa julkaistavien tekstien kirjoittajien on otettava huomioon toimittajien muutosehdotukset ja perusteltava, mikäli niiden noudattaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Syysseminaariraportti

Yllä kuvattujen artikkelityyppien lisäksi MikaELiin tulee vuosittain SKTL:n V jaoston syysseminaarista raportti, joka on toimittajien hyväksymä vertaisarvioimaton keskusteluartikkeli (KOTA-luokituksen luokka B1).

 

Avoimen julkaisemisen periaatteet

MikaEL on kaupallista hyötyä tavoittelematon tieteellinen open access -julkaisu. Julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta, ja kirjoittajilla on oikeus julkaista artikkelinsa myöhemmin uudelleen jonkin muun avoimen julkaisukanavan kautta. Kirjoittajille ei myöskään makseta korvausta tai tekijänpalkkiota.

Avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti kuka tahansa voi vapaasti kopioida, levittää ja esitellä MikaELissa julkaistuja artikkeleita, kunhan kyseessä ei ole voittoa tuottava toiminta ja artikkelin alkuperäinen tekijä ja julkaisukanava mainitaan asianmukaisesti.

Jokaisesta julkaistavasta artikkelista solmitaan kustantajan eli Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton ja tekijän tai tekijöiden kanssa julkaisusopimus.

MikaEL on vuonna 2021 perustetun, avointa julkaisemista edistävän Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäsen.


27.9.2022 klo 07:02:23