Vertaisarviointi- ja julkaisuperiaatteet

 

Vertaisarvioitavaksi tarkoitetut artikkelikäsikirjoitukset arvioidaan anonyymisti. Kirjoittajien edellytetään anonymisoivan tekstinsä, ja toimittajat varmistavat käsikirjoitusten anonyymiuden ennen niiden lähettämistä arvioitavaksi kahdelle alan asiantuntijalle. Arvioijille ei ilmoiteta käsikirjoituksen kirjoittajaa eikä kirjoittajalle arvioijien henkilöllisyyttä.

Toimittajat lähettävät arvioijien kommentit kirjoittajalle ja ehdottavat tarvittaessa käsikirjoitukseen muitakin muutoksia. Kirjoittajan odotetaan ottavan huomioon sekä arvioijien että toimittajien ehdotukset, mutta jos tämä ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, kirjoittaja ilmoittaa asiasta ja perustelee huomiotta jättämisen palauttaessaan käsikirjoituksen. Toimittajat voivat edellyttää käsikirjoitukseen tehtävän lisämuutoksia ennen artikkelin julkaisemista tai tarvittaessa todeta, ettei käsikirjoitus korjattunakaan täytä vertaisarvioituna artikkelina julkaisemisen edellytyksiä.

Vertaisarvioimattomia katsaus- ja puheenvuorokäsikirjoituksia kommentoivat toimittajat, tarvittaessa toimituskuntaa konsultoiden. Myös vertaisarvioimattomien artikkelien osastossa julkaistavien tekstien kirjoittajien on otettava huomioon toimittajien muutosehdotukset ja perusteltava, mikäli niiden noudattaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Avoimen julkaisemisen periaatteet

MikaEL on kaupallista hyötyä tavoittelematon tieteellinen open access -julkaisu. Julkaiseminen on kirjoittajille maksutonta, ja kirjoittajilla on oikeus julkaista artikkelinsa myöhemmin uudelleen jonkin muun avoimen julkaisukanavan kautta. Kirjoittajille ei myöskään makseta korvausta tai tekijänpalkkiota.

Avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti kuka tahansa voi vapaasti kopioida, levittää ja esitellä MikaELissa julkaistuja artikkeleita, kunhan kyseessä ei ole voittoa tuottava toiminta ja artikkelin alkuperäinen tekijä ja julkaisukanava mainitaan asianmukaisesti.

Jokaisesta julkaistavasta artikkelista solmitaan kustantajan eli Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton ja tekijän tai tekijöiden kanssa julkaisusopimus.