Vertaisarvioijan ohjeet

 

MikaEL on tieteellinen julkaisu, jonka artikkelien vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. Toimittajat valitsevat jokaiselle käsikirjoitukselle kaksi asiantuntija-arvioijaa ja varmistavat käsikirjoitusten anonyymiuden ennen niiden lähettämistä arvioitavaksi. Arvioijille ei ilmoiteta käsikirjoituksen kirjoittajaa eikä kirjoittajalle arvioijia.

MikaELissa julkaistavat artikkelit perustuvat KäTu-symposiumien esitelmiin, postereihin ja työpajoihin. Mikäli vertaisarvioija tunnistaa artikkelin kirjoittajan, hänen tulee noudattaa yleisiä esteellisyysperiaatteita ja harkita, pystyykö arvioimaan käsikirjoitusta objektiivisesti.

Keskeiset arviointikriteerit ovat

  1. käsikirjoituksen tieteellinen taso sekä hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen
  2. tutkimusalan kannalta relevantti ja tutkimisen arvoinen tutkimusasetelma.

Tarkat arviointikriteerit ilmenevät käsikirjoitusten arviointiin tarkoitetusta raporttilomakkeesta. Se toimitetaan arvioijalle yhdessä arvioitavan käsikirjoituksen kanssa. Lomakkeessa on otettu huomioon Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeet.