Toimituskunnan ja toimittajien valinta

 

Toimituskunta 

Toimituskunnan jäsenten tulee olla kansainvälisesti tunnettuja kääntämisen tai tulkkauksen tutkimuksen asiantuntijoita (professori, dosentti tai vastaava pätevyys). Toimituskunta pyritään koostamaan niin, että toimituskunnan asiantuntemus edustaa mahdollisimman laajasti käännöstutkimuksen eri osa-alueita ja että toimituskunnassa on mukana edustaja jokaisesta KäTu-symposiumeja järjestävästä yliopistosta.

Toimituskunnan jäsenen kausi on kolmivuotinen. Vuoden 2015 - 2018 toimituskunnan kokoonpanosta päätettiin SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston piirissä, vuoden 2018 - 2021 toimituskuntien kokoamisessa konsultoitiin myös aiempaa toimituskuntaa.

Toimittajat

Toimittajia on 3–4. He ovat pääosin väitelleitä ja edustavat KäTua järjestäviä yliopistoja. Sekä toimitustyön tason ja jatkuvuuden varmistamiseksi että tehtävien kierrättämiseksi toimittajista vaihtuu vuosittain yksi.