Toimituskunta ja toimittajat

 

Toimituskunta

Toimituskunta toimii neuvoa-antavana elimenä, jota toimittajat voivat konsultoida ja jolta he voivat pyytää ehdotuksia vertaisarvioijiksi. Toimituskunnan jäseniä voidaan myös pyytää arvioimaan MikaELiin tarjottuja käsikirjoituksia.

Julkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaavat ensisijaisesti toimittajat.

 

Toimituskunta 1.8.2018 - 31.7.2021

Professori Sirkku Aaltonen, FT, dosentti
Vaasan yliopisto, englannin kieli
Sähköposti: sirkku.aaltonen (at) uva.fi
Tutkimusalat: Kääntäminen ja aktivismi, arabiankielinen kirjallisuus, käännösteoria, teatterin tutkimus, kääntämisen ja tulkkauksen sosiologia, näytelmäkääntäminen, Shakespeare-adaptaatiot, kriittinen diskurssianalyysi
Julkaisut

Professori Pekka Kujamäki, FT
Karl-Franzens-Universität, Graz, käännöstiede
Sähköposti: pekka.kujamaeki (at) uni-graz.at
Tutkimusalat: Kääntämisen ja tulkkauksen historia, kääntämisen opetus, käännösteoria
Julkaisut

Yliopistonlehtori Hans Landqvist, FT, dosentti
Göteborgin yliopisto, ruotsin kielen laitos

Sähköposti: hans.landqvist (at) svenska.gu.se
Tutkimusalat: Käännöstutkimus, erikoisalojen kielet (LSP), leksikografia, leksikologia, terminologia
Julkaisut

Professori Mikhail Mikhailov, FT
Tampereen yliopisto, käännöstiede (suomi ja venäjä)

Sähköposti: Mikhail.Mikhailov (at) staff.uta.fi
Tutkimusalat: Korpuslingvistiikka, rinnakkaistekstikorpukset, monikielinen leksikografia, terminologia, venäjän kieli
Julkaisut

Professori (ma.) Esa Penttilä, FT
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, käännöstiede

Sähköposti: esa.penttila (at) uef.fi
Tutkimusalat: Kääntäminen, kieli ja kognitio, kuvakieli ja kääntäminen, ei-ammattimainen kääntäminen, kääntäminen ja kielikontaktit, kääntämisen filosofia, kääntäjänkoulutus
Julkaisut

Professori Kristiina Taivalkoski-Shilov, FT, dosentti
Turun yliopisto, monikielinen käännösviestintä

Sähköposti: kristiina.taivalkoski-shilov (at) utu.fi
Tutkimusalat: Kääntämisen historia (erityisesti 1700-luvun Ranska), käännöskirjallisuuden tutkimus, käännösten reseptiotutkimus
Julkaisut

Professori Liisa Tiittula, FT
Helsingin yliopisto, käännöstiede, saksan kääntäminen

Sähköposti: liisa.tiittula (at) helsinki.fi
Tutkimusalat: Käännöskirjallisuuden tutkimus, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, kuvailutulkkaus, multimodaalinen vuorovaikutus, talouskieli (suomi-saksa)
Julkaisut
 

 

 

Toimittajat

Toimittajat lukevat kaikki MikaELiin tarjottavat käsikirjoitukset ja päättävät, mitkä niistä voidaan lähettää vertaisarviointiin. Tämän jälkeen toimittajat

  1. hankkivat jokaiselle artikkelille kaksi arvioijaa
  2. toimittavat arvioijien palautteen kirjoittajille
  3. lukevat palautteen perusteella muokatut käsikirjoitukset ja pyytävät niihin tarvittaessa lisäkorjauksia
  4. huolehtivat valmiiden artikkelien taittamisesta ja julkaisusopimuksista
  5. laativat julkaisun esipuheen.

Vertaisarvioimattomien katsaus- ja puheenvuoroartikkelien osalta toimittajat päättävät, voidaanko käsikirjoitus julkaista, ja antavat palautetta ja muokkausehdotuksia. Tämän jälkeen toimitustyö jatkuu yllä kuvatulla tavalla (vaiheet 3–5).

Toimittajat eivät vastaa artikkelien kieliasusta, vaan vastuu siitä on kirjoittajilla.

 

MikaELin 13. volyymin (KäTu2019) toimittajat

Ritva Hartama-Heinonen, FT, dosentti
Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

S-posti: ritva.hartama-heinonen [at] helsinki.fi

Laura Ivaska, FM
Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

S-posti: laura.ivaska [at] utu.fi

Marja Kivilehto, FT, dosentti
Yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

S-posti: marja.kivilehto [at] uta.fi

Minna Kujamäki, FT
Yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

S-posti: minna.kujamaki [at] uef.fi

 

MikaELin sivujen päivitys

Sivujen päivityksestä vastaa ensisijaisesti SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston tiedottaja Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi), tarvittaessa myös liiton tiedottaja Maarit Laitinen.