« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » Mikael-verkkojulkaisu » Tietoa MikaELista » Toimittajat ja toimitusneuvosto

Toimittajat ja toimitusneuvosto

 

Toimittajat

Marja Kivilehto (päätoimittaja)
S-posti: marja.kivilehto [at] tuni.fi

Laura Ivaska
S-posti: laura.ivaska [at] utu.fi

Olli Philippe Lautenbacher
S-posti: olli-philippe.lautenbacher [at] helsinki.fi

Minna Ruokonen
S-posti: minna.ruokonen [at] uef.fi

Lena Segler-Heikkilä
S-posti: lena.segler-heikkila [at] diak.fi
 

Toimittajat lukevat kaikki Mikaeliin tarjottavat käsikirjoitukset ja päättävät, mitkä niistä voidaan lähettää vertaisarviointiin. Tämän jälkeen toimittajat

  1. hankkivat jokaiselle artikkelille kaksi arvioijaa
  2. toimittavat arvioijien palautteen kirjoittajille
  3. lukevat palautteen perusteella muokatut käsikirjoitukset ja pyytävät niihin tarvittaessa lisäkorjauksia
  4. huolehtivat valmiiden artikkelien taittamisesta ja julkaisusopimuksista
  5. laativat julkaisun esipuheen.

Vertaisarvioimattomien artikkelien osalta toimittajat päättävät, voidaanko käsikirjoitus julkaista, ja antavat palautetta ja muokkausehdotuksia. Tämän jälkeen toimitustyö jatkuu yllä kuvatulla tavalla (vaiheet 3–5).

Toimittajat eivät vastaa artikkelien kieliasusta, vaan vastuu siitä on kirjoittajilla.

 

Toimitusneuvosto 1.8.2021–31.7.2024

Professori emerita Sirkku Aaltonen, FT, dosentti
Vaasan yliopisto, englannin kieli
Sähköposti: sirkku.aaltonen (at) uwasa.fi
Tutkimusalat: Kääntäminen ja aktivismi, arabiankielinen kirjallisuus, käännösteoria, teatterin tutkimus, kääntämisen ja tulkkauksen sosiologia, näytelmäkääntäminen, Shakespeare-adaptaatiot, kriittinen diskurssianalyysi
Julkaisut

Professori Pekka Kujamäki, FT, dosentti
Karl-Franzens-Universität, Graz, käännöstiede
Sähköposti: pekka.kujamaeki (at) uni-graz.at
Tutkimusalat: Kääntämisen ja tulkkauksen historia, kääntämisen opetus, käännösteoria
Julkaisut

Professori Hans Landqvist, FT, dosentti
Göteborgin yliopisto, ruotsin kielen, monikielisyyden ja kieliteknologian laitos
 
Sähköposti: hans.landqvist (at) svenska.gu.se
Tutkimusalat: Käännöstutkimus, erikoisalojen kielet (LSP), leksikografia, leksikologia, terminologia
Julkaisut

Professori Mikhail Mikhailov, FT
Tampereen yliopisto, käännöstiede (suomi ja venäjä)

Sähköposti: Mikhail.Mikhailov (at) tuni.fi
Tutkimusalat: Korpuslingvistiikka, rinnakkaistekstikorpukset, monikielinen leksikografia, terminologia, venäjän kieli
Julkaisut

Yliopistonlehtori Esa Penttilä, FT
Itä-Suomen yliopisto, Joensuu, englannin kieli ja kääntäminen

Sähköposti: esa.penttila (at) uef.fi
Tutkimusalat: Kääntäminen, kieli ja kognitio, kuvakieli ja kääntäminen, ei-ammattimainen kääntäminen, kääntäminen ja kielikontaktit, kääntämisen filosofia, kääntäjänkoulutus
Julkaisut

Professori Kristiina Taivalkoski-Shilov, FT, dosentti
Turun yliopisto, monikielinen käännösviestintä

Sähköposti: kristiina.taivalkoski-shilov (at) utu.fi
Tutkimusalat: Kääntämisen historia (erityisesti 1700-luvun Ranska), käännöskirjallisuuden tutkimus, käännösten reseptiotutkimus
Julkaisut

Professori emerita Liisa Tiittula, FT
Helsingin yliopisto, käännöstiede, saksan kääntäminen

Sähköposti: liisa.tiittula (at) helsinki.fi
Tutkimusalat: Käännöskirjallisuuden tutkimus, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, kuvailutulkkaus, multimodaalinen vuorovaikutus, talouskieli (suomi-saksa)
Julkaisut

Toimitusneuvosto toimii neuvoa-antavana elimenä, jota toimittajat voivat konsultoida ja jolta he voivat pyytää ehdotuksia vertaisarvioijiksi. Toimitusneuvoston jäseniä voidaan myös pyytää arvioimaan Mikaeliin tarjottuja käsikirjoituksia.

Julkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaavat ensisijaisesti toimittajat.

 

Mikaelin sivujen päivitys

Sivujen päivityksestä vastaa ensisijaisesti SKTL:n opettajien ja tutkijoiden jaoston tiedottaja Minna Ruokonen (minna.ruokonen at uef.fi), tarvittaessa myös liiton tiedottaja Maarit Laitinen. 


18.4.2024 klo 08:11:29