Kirjoittajan ohjeet

 

Kirjoitusohjeet on koottu alla olevaan PDF-tiedostoon (päivitetty 31.5.2021). Kirjoittajien toivotaan lisäksi käyttävän oheista tiedostopohjaa käsikirjoituksen laatimiseen. Tiedostopohja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanniksi kirjoittavan kannattaa käyttää englanninkielisiä kirjoitusohjeita.

Kirjoittajien kannattaa tutustua myös julkaisun vertaisarviointi- ja julkaisuperiaatteisiin, etenkin vertaisarvioidun ja vertaisarvioimattoman artikkelin julkaisukriteereihin.