Kirjoittajan ohjeet

 

Kirjoitusohjeet on koottu alla olevaan PDF-tiedostoon (päivitetty 30.5.2020). Kirjoittajien toivotaan lisäksi käyttävän oheista tiedostopohjaa käsikirjoituksen laatimiseen. Tiedostopohja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Englanniksi kirjoittavan kannattaa käyttää englanninkielisiä kirjoitusohjeita.

Kirjoittajien kannattaa tutustua myös julkaisun vertaisarviointi- ja julkaisuperiaatteisiin. etenkin täsmennettyihin vertaisarvioidun ja vertaisarvioimattoman artikkelin julkaisukriteereihin.