Kirjoittajan ohjeet

 

Kirjoitusohjeet on koottu alla olevaan PDF-tiedostoon (päivitetty 15.5.2019). Kirjoittajien toivotaan lisäksi käyttävän oheista tiedostopohjaa käsikirjoituksen laatimiseen. Englanniksi kirjoittavan kannattaa käyttää englanninkielisiä kirjoitusohjeita ja tiedostopohjaa.

Kirjoittajien kannattaa tutustua myös julkaisun vertaisarviointi- ja julkaisuperiaatteisiin.