« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » Mikael-verkkojulkaisu » Tietoa MikaELista » Artikkelityypit ja niiden arviointi- ja julkaisuperiaatteet

Artikkelityypit ja niiden arviointi- ja julkaisuperiaatteet

 

Mikaelissa julkaistaan sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia kääntämistä ja tulkkausta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita. Niiden julkaisukriteerit ja arviointiprosessit ovat seuraavat:

Vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli

Vertaisarvioitu artikkeli on kahden riippumattoman ja anonyymin vertaisarvioijan hyväksymä alkuperäis- tai katsausartikkeli (KOTA-luokituksen luokka A1 tai A2).  

Alkuperäisartikkeli tuo esiin ennen julkaisemattomia tutkimustuloksia kirjoittajansa tai kirjoittajiensa empiirisestä tai teoreettisesta käännös- ja tulkkaustutkimuksesta. Tutkimusasetelma ja tulokset muodostavat selkeän kokonaisuuden, ja viitekehys, aineisto, menetelmä, tulokset ja päätelmät on dokumentoitu luotettavasti ja aiempaan tutkimustietoon peilaten.

Vertaisarvioitavaksi tarkoitetut artikkelikäsikirjoitukset arvioidaan anonyymisti. Kirjoittajien edellytetään anonymisoivan tekstinsä, ja toimittajat varmistavat käsikirjoitusten anonyymiuden ennen niiden lähettämistä arvioitavaksi kahdelle alan asiantuntijalle. Arvioijille ei ilmoiteta käsikirjoituksen kirjoittajaa eikä kirjoittajalle arvioijien henkilöllisyyttä.

Toimittajat lähettävät arvioijien kommentit kirjoittajalle ja ehdottavat tarvittaessa käsikirjoitukseen muitakin muutoksia. Kirjoittajan odotetaan ottavan huomioon sekä arvioijien että toimittajien ehdotukset, mutta jos tämä ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, kirjoittaja ilmoittaa asiasta ja perustelee huomiotta jättämisen palauttaessaan käsikirjoituksen. Toimittajat voivat edellyttää käsikirjoitukseen tehtävän lisämuutoksia ennen artikkelin julkaisemista tai tarvittaessa todeta, ettei käsikirjoitus korjattunakaan täytä vertaisarvioituna artikkelina julkaisemisen edellytyksiä.

Vertaisarvioimaton tieteellinen artikkeli

Vertaisarvioimaton artikkeli (KOTA-luokka B1) on julkaisun toimittajien hyväksymä tieteellinen artikkeli, joka voi olla esimerkiksi keskustelupuheenvuoro, kirja-arvio, konferenssiraportti, muistokirjoitus tai väitöslektio. 

Vertaisarvioimattomia artikkelikäsikirjoituksia kommentoivat toimittajat, tarvittaessa toimituskuntaa konsultoiden. Myös vertaisarvioimattomien artikkelien osastossa julkaistavien tekstien kirjoittajien on otettava huomioon toimittajien muutosehdotukset ja perusteltava, mikäli niiden noudattaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Vertaisarvioimattomia artikkelikäsikirjoituksia kommentoivat toimittajat, tarvittaessa toimituskuntaa konsultoiden. Myös vertaisarvioimattomien artikkelien osastossa julkaistavien tekstien kirjoittajien on otettava huomioon toimittajien muutosehdotukset ja perusteltava, mikäli niiden noudattaminen ei ole tarkoituksenmukaista.


30.5.2024 klo 23:11:57