« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » Mikael-verkkojulkaisu » Tietoa MikaELista

Tietoa MikaELista

 

 

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti
Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning
Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies

Kustantaja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry

ISSN: 1797-3112

Mikael on käännös- ja tulkkaustieteellinen julkaisu, jonka julkaisufoorumiluokitus on 1.

Mikael on kiinnostunut kääntämisestä ja tulkkauksesta niiden koko kirjossa, ja Mikaelissa julkaistavat kirjoitukset edustavat alan ajankohtaista tutkimusta. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Mikaelissa julkaistaan vertaisarvioimattomia artikkeleita. Artikkelityyppien tarkemmat kuvaukset löydät täältä.

Vuosina 2007–2023 Mikael on ilmestynyt kerran vuodessa, mutta vuodesta 2024 alkaen julkaistaan kaksi numeroa vuodessa. Toinen numeroista pohjautuu vuotuiseen Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumiin, toinen on avoin numero suomen- ja ruotsinkielisille käännöstieteellisille artikkeleille.

Mikaelin artikkelit on vertaisarvioitu vuoden 2016 volyymista 9. Vuonna 2018 Mikael luokiteltiin Julkaisufoorumin tasoluokkaan 1, ja vuonna 2019 Mikael hyväksyttiin tasolle 1 vastaavassa Norjan luokittelussa (Register over vitenskapelige publiseringskanaler). Mikael on myös avointa julkaisemista edistävän Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäsen.

Mikaelin kustantaja on Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry. Julkaisun tieteellisestä tasosta ja toimittamisesta vastaavat toimittajat ja toimitusneuvosto.

Kansallinen, monikielinen, kansainvälinen 

KäTu-symposiumit ja Mikael syntyivät tarpeesta perustaa Suomeen toisaalta kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen keskittyvä konferenssi, toisaalta konferenssijulkaisu (ks. Hartama-Heinonen, Paloposki & Salmi 2012). Jo 20 vuoden ajan järjestetty KäTu on edelleen Suomen ainoa jokavuotinen kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen konferenssi ja Mikael ainoa vuosittain ilmestyvä käännöstieteeseen keskittyvä julkaisu.

Mikael on saanut nimensä Mikael Agricolan mukaan, ja se kunnioittaa näin osaltaan tämän laaja-alaisen humanistin, kääntäjän ja suomen kirjakielen luojan elämäntyötä. Artikkelien tavallisimmat julkaisukielet ovat suomi, englanti ja ruotsi. Muilla kielillä julkaisemisesta pyydetään ottamaan yhteyttä toimittajiin. Monikielisenä verkkojulkaisu tavoittaa paitsi kansallisen, myös laajan kansainvälisen käännöstutkijayhteisön. 

Ajankohtaista ja korkeatasoista tutkimusta

Mikaelin tavoitteena on julkaista ajankohtaista ja korkeatasoista kääntämisen ja tulkkauksen tutkimusta.

Ajankohtaisuuden takaa nopea julkaisuprosessi. KäTu-symposiumiin perustuvaan numeroon tulevat käsikirjoitukset on lähetettävä toimittajille elokuun loppuun mennessä, vertaisarviointi tapahtuu joulukuun loppuun mennessä ja hyväksytyt käsikirjoitukset toimitetaan julkaisukuntoon kevättalvella niin, että numero ilmestyy ennen seuraavaa KäTu-symposiumia. Avoimeen numeroon tulevien käsikirjoitusten määräpäivä on huhtikuussa, vertaisarviointi tapahtuu elokuuhun mennessä, ja numero julkaistaan joulukuussa.

Sekä KäTu-abstrakteilla että Mikael-käsikirjoituksilla on oma, vakiintunut arviointiprosessinsa. KäTu-abstraktien arviointiprosessi ja arviointikriteerit on kuvattu symposiumin sivuilla. MikaELilla on omat ohjeet sekä kirjoittajille ja vertaisarvioijille.  Vertaisarvioijat saavat arviointinsa tueksi lisäksi arviointilomakkeen.

Toimittajat päättävät käsikirjoitusten hyväksymisestä julkaisuprosessiin ja etsivät kullekin käsikirjoitukselle kaksi vertaisarvioijaa. Vertaisarviointi tapahtuu anonyymisti. Julkaisemisesta päättävät toimittajat arvioijien lausuntojen perusteella ja korjatun käsikirjoituksen nähtyään toimittajat. Käsikirjoitus voidaan jättää julkaisematta myös arvioijien ehdottamien muokkausten jälkeen, ellei korjattu käsikirjoitus edelleenkään täytä tieteellisen artikkelin kriteerejä. Hylättyä käsikirjoitusta ei voi tarjota uudelleen seuraavaan numeroon.

Numerosta 17:1 alkaen Mikaelissa otetaan käyttöönTieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämä vertaisarviointitunnus; vertaisarviointiprosessi tai -periaatteet eivät kuitenkaan muutu. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.


29.11.2023 klo 16:34:20