Tietoa MikaELista

 

 

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu 
Nätpublikation för Symposiet om forskning i översättning och tolkning KäTu 
Electronic Journal of the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies

Kustantaja: Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry

ISSN: 1797-3112

MikaEL on käännös- ja tulkkaustieteellinen julkaisu, jonka artikkelit pohjautuvat vuotuisessa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa eli KäTussa pidettyihin esitelmiin, postereihin, työpajoihin tai paneeleihin. MikaEL on kiinnostunut kääntämisestä ja tulkkauksesta niiden koko kirjossa, ja MikaELissa julkaistavat kirjoitukset edustavat alan ajankohtaista tutkimusta. Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi MikaELissa julkaistaan vertaisarvioimattomia artikkeleita. Artikkelityyppien tarkemmat kuvaukset löydät täältä.

MikaEL ilmestyy kerran vuodessa sähköisenä open access -julkaisuna. Ensimmäinen volyymi julkaistiin vuonna 2007, ja vuoden 2016 volyymista 9 lähtien MikaELissa julkaistut artikkelit on vertaisarvioitu. Vuonna 2018 MikaEL luokiteltiin Julkaisufoorumin tasoluokkaan 1, ja vuonna 2019 MikaEL hyväksyttiin tasolle 1 vastaavassa Norjan luokittelussa (Norsk senter for forskningsdata NSD / Register over vitenskapelige publiseringskanaler). MikaEL on myös avointa julkaisemista edistävän Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäsen.

MikaELin kustantaja on Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto – Finlands översättar- och tolkförbund ry. Kustantaja vastaa MikaELin julkaisualustasta; julkaisun tieteellisestä tasosta ja toimittamisesta vastaavat toimituskunta ja toimittajat.

Kansallinen, monikielinen, kansainvälinen 

KäTu-symposiumit ja MikaEL syntyivät tarpeesta perustaa Suomeen toisaalta kääntämisen ja tulkkauksen tutkimukseen keskittyvä konferenssi, toisaalta konferenssijulkaisu (ks. Hartama-Heinonen, Paloposki & Salmi 2012). Jo yli 15 vuoden ajan järjestetty KäTu on edelleen Suomen ainoa jokavuotinen kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen konferenssi ja MikaEL ainoa vuosittain ilmestyvä käännöstieteeseen keskittyvä julkaisu.

MikaEL on saanut nimensä Mikael Agricolan mukaan, ja se kunnioittaa näin osaltaan tämän laaja-alaisen humanistin, kääntäjän ja suomen kirjakielen luojan elämäntyötä. Artikkelien tavallisimmat julkaisukielet ovat suomi, englanti ja ruotsi. Myös saksan- ja ranskankielisiä artikkeleita voi tarjota julkaistavaksi. Monikielisenä verkkojulkaisu tavoittaa paitsi kansallisen, myös laajan kansainvälisen käännöstutkijayhteisön. 

Ajankohtaista ja korkeatasoista tutkimusta

MikaELin tavoitteena on julkaista ajankohtaista ja korkeatasoista kääntämisen ja tulkkauksen tutkimusta. Ajankohtaisuuden takaa nopea julkaisuprosessi: huhtikuisen KäTu-symposiumin jälkeen käsikirjoitukset on lähetettävä toimittajille elokuun loppuun mennessä, vertaisarviointi tapahtuu joulukuun loppuun mennessä ja hyväksytyt käsikirjoitukset toimitetaan julkaisukuntoon kevättalvella niin, että MikaEL ilmestyy ennen seuraavaa KäTu-symposiumia.

Sekä KäTu-abstrakteilla että MikaEL-käsikirjoituksilla on oma, vakiintunut arviointiprosessinsa. KäTu-abstraktien arviointiprosessi ja arviointikriteerit on kuvattu symposiumin sivuilla. MikaELilla on omat ohjeet sekä kirjoittajille ja vertaisarvioijille.  Vertaisarvioijat saavat arviointinsa tueksi lisäksi arviointilomakkeen.

Artikkelin julkaisemisesta päättävät MikaELin toimittajat arvioijien lausuntojen perusteella ja korjatun käsikirjoituksen nähtyään. Käsikirjoitus voidaan jättää julkaisematta myös arvioijien ehdottamien muokkausten jälkeen, ellei korjattu käsikirjoitus edelleenkään täytä tieteellisen artikkelin kriteerejä. Hylättyä käsikirjoitusta ei voi tarjota uudelleen seuraavaan volyymiin.