Vol. 8 (2014)

 

MikaEL

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies
 
ISSN: 1797-3112
 
Toim./Eds/Red.: Ritva Hartama-Heinonen, Marja Kivilehto, Minna Ruokonen & Leena Salmi
 
 
MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 8 on julkaistu vuonna 2014. Volyymin sisältö perustuu keväällä 2014 Tampereen yliopistossa järjestetyssä XII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa pidettyihin esityksiin. KäTu2014-symposiumin teemana oli Kääntämisen ja tulkkauksen myytit.
 
* * *

The articles in MikaEL Vol. 8, published in 2014, are based on presentations given at the XII KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies organised at the University of Tampere in spring 2014. The theme of the symposium was The myths of translation and interpreting.

 

 

Esipuhe / A Note from the Editors — s. 1

 

Plenaariesitelmien tiivistelmät

Cecilia Wadensjö: On myths about interpreting and their revelation — s. 7

Hanna Suutela: Monikielisyys suomalaisessa teatterissa — s. 8

 

Kääntämisen myyttien teoriaa ja empiriaa

Ritva Hartama-Heinonen: Kääntämisen ja käännöstieteen myyttinen ulottuvuus — s. 9

Juho Härme: Koskeeko kääntäjä sanajärjestykseen? Suomen ja venäjän ajanilmaukset esimerkkinä — s. 23

Minna Ruokonen: Kääntäjän ammatin arvostuksen myytit: faktaa vai fiktiota? — s. 38

Leena Salmi: Kääntäjäopiskelijoiden suhtautuminen käännösteknologiaan — s. 55

Kaisa Koskinen: Kääntäjän habitus fiktiivisten rakkaus- ja erokirjeiden valossa — s. 74

 

Tulkkien ja kääntäjien toimintaa

Simo Määttä, Tuija Kinnunen & Veera Rautavuoma: Asioimistulkkauksen toimijuudet — s. 89

Ulf Norberg: Skrivtolkning i Svenskfinland och Sverige: En intervjustudie med aktörer inom vuxendövtolkningsområdet — s. 104

Outi Paloposki: Arki löytyy arkistosta: Arkistot ja niiden käyttö käännöstutkimuksessa — s. 119

 

Kääntäjän kielellisiä valintoja

Päivi Kuusi: Kääntämisen universaaleja uudelleenkäännöksissä — s. 134

Kim Sandvad West & Gun-Viol Vik: Ett kryddat språk – att uttrycka och översätta sinnesintryck i matprogram — s. 149

Sari Rantanen: Presuppositiot ja kääntäminen: Miten implisiittinen informaatio käännetään? — s. 160

Damon Tringham: Allusions and Cultural References: Translator Solutions in the Finnish Translation of Terry Pratchett’s ‘Reaper Man’— s. 170