Vol. 7 (2013)

Sisällysluettelo 

Esipuhe / A Note from the Editors s. 1


Plenaariesitelmien tiivistelmät
Jaakko Suominen: Tulkkaava sähköaivo ja beatboxaava Google – konekääntämisen popularisointia 1950-luvulla ja 2010-luvulla — s. 5
Irmeli Helin: Sulkakynistä konekääntimiin. Kääntäjän apuvälineet Agricolasta ”automaattiin” — s. 6


Näkökulmia teknologiaan

Ritva Hartama-Heinonen: Kääntäminen ja teknologia. Näkökulmia Heideggerin filosofiasta — s. 8
Mikhail Mikhailov & Outi Suppanen: Google, Word ja Trados – pyhä kolminaisuus? Kääntäjien tietoteknisiä taitoja kartoittamassa — s. 20
Nina Isolahti: Oppiminen opiskelijan ja digitaalisen oppimateriaalin välisessä vuorovaikutuksessa — s. 31


Multimodaalista kääntämistä tarkastelemassa
Esa Penttilä
: Onko ei-kaupallisten verkkosivujen kääntäminen globaalille yleisölle lokalisointia? Käsitteiden ja termien pohdintaa — s. 40
Juha Lång: Suomalaisten av-alan toimijoiden tekstityskonventioiden vertailua — s. 51
Liisa Tiittula & Päivi Rainò: Ohjelmatekstityksen laatu ja saavutettavuus vastaanottajan näkökulmasta — s. 64


Monikielisyyttä ja kääntämisen historiaa

Gun-Viol Vik & Jari-Pekka Välimaa: Tolkning i sjukhusmiljö – vem tolkar för vem, när och varför? — s. 84
Mona Enell-Nilsson & Minna Hjort: ”Fuck sådant.” Snabba cash -romaanin monikielisistä voima ja haukkumasanoista sekä niiden suomen-, saksan- ja englanninkielisistä käännöksistä — s. 95
Arja Nurmi: Monikielisen tekstin kääntämisen strategiat: tapaustutkimus — s. 111
Laura Nurminen: Code-switching and non-standard language in the Finnish translations of African and Caribbean novels from the 1950s to the 2000 — s. 124
Turo Rautaoja: Sibeliusta käsittelevät tietotekstisuomennokset tutkimuskohteena — s. 135