Vol. 6 (2012)

 

MikaEL

Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu
Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies
 
ISSN: 1797-3112
 
Toim./Eds/Red.: Minna Ruokonen, Leena Salmi & Nestori Siponkoski

 

MikaEL-verkkojulkaisun volyymi 6 on julkaistu vuonna 2012. Volyymin sisältö perustuu keväällä 2012 Vaasan yliopistossa järjestetyssä X Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumissa pidettyihin esityksiin. KäTu2012-symposiumin teemana oli Tulkkaus, kääntäminen ja yhteiskunta.

* * *

The articles of this 6th Volume of MikaEL, published in 2012, are based on the X KäTu Symposium held at the University of Vaasa in spring 2012. The theme of the symposium was Interpreting, Translation and Society.

 

Esipuhe / A Note from the Editors

Plenaariesitelmät / Plenary Papers 

Ritva Hartama-Heinonen, Outi Paloposki ja Leena Salmi: Kävijät, puhujat, järjestäjät Katsaus KäTu-symposiumisarjan kymmenvuotiseen historiaan

Gun-Viol Vik-Tuovinen: Ihanteesta todellisuuteen ja todellisuudesta ihanteeseen

 

Sektioesitelmät / Section Papers 

Irmeli Helin: Interferenssi ja transferenssi vanhoissa virsikäännöksissä

Hannu Kemppanen: Kansainvälistä vuoropuhelua venäläisessä käännöstutkimuksessa

Sari Mäittälä-Kauppila: ”Epähyvä käännös mutta kun en parempaakaan keksinyt”: huomioita  englannin pejoratiivisen non-prefiksin suomentamisesta

Esa Penttilä: Kääntäjä aikakausien ja yhteiskuntien välissä: Hölderlinin näkemyksiä kääntämisestä

Karin Sibul: Early Stages of Interpreting Use in Estonia

Nestori Siponkoski: The Ghost at the Banquet: Apparitions of Paavo Cajander and Yrjö Jylhä  in the Editorial Work on Contemporary Finnish Shakespeare Translations

Liisa Tiittula: Saavutettavuus: haaste kielensisäisen tekstityksen kehittämiselle

Anu Viljanmaa & Stuart D von Wolff: Autenttiset elementit tulkkauksen opetuksessa opiskelijan  näkökulmasta: tulkkina kansainväliselle kohdeyleisölle