« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » MikaEL-verkkojulkaisu » Arkisto / Archive » Esipuhe 2011

Esipuhe 2011

Esipuhe

MikaEL on sähköinen julkaisu, jonka artikkelit pohjautuvat vuosittain järjestettävässä Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen (KäTu) symposiumissa pidettyihin esitelmiin. Julkaisu on saanut nimensä Mikael Agricolan mukaan ja kunnioittaa näin osaltaan tämän laaja-alaisen humanistin, kielimiehen ja kääntäjän elämäntyötä. Monikielinen artikkelikokoelma saavuttaa kansallisen yleisön lisäksi myös kansainvälisen tutkijayhteisön. Sähköinen julkaisufoorumi takaa helpon saavutettavuuden. 

MikaEL Vol. 5:n sisältö perustuu keväällä 2011 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa järjestetyn IX Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin esitelmiin. Teemaksi symposiumille oli valittu monitieteisyys, jolla haluttiin tuoda esille kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen monitieteistä perusluonnetta. Teema näkyy myös tämän julkaisun artikkeleissa, joista useissa käsitellään joko monitieteisyyden ongelmaa käännöstieteellisessä tutkimuksessa yleisemmin tai käännöstieteellisen tutkimuksen luonnetta muutamien tiettyjen tieteenalojen risteyskohdassa lähinnä yksittäisen tutkimusprojektin kannalta. Myös molempien plenaristien artikkeleissa käsitellään laajoja tutkimushankkeita, joissa hyödynnetään eri tieteenalojen käsitteistöä ja menetelmiä.
 
MikaEL Vol. 5:ssä on mukana myös artikkeleita, jotka eivät suoraan kytkeydy itse symposiumin pääteemaan, vaan tarkastelevat kääntämistä ja tulkkausta tietystä yksittäisestä näkökulmasta heijastaen näin muita kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen ajankohtaisia teemoja ja näkemyksiä.
 
Kiitämme suuresti kaikkia kirjoittajia mielenkiintoisista teksteistä. Niitä lukiessa voimme odotella seuraavaa KäTu-symposiumia, joka järjestetään keväällä 2012 Vaasassa teemanaan tulkkauksen ja kääntämisen suhde ympäröivään yhteiskuntaan.
 
Mielenkiintoisia lukuhetkiä toivottaen,
Raila Hekkanen, Esa Penttilä ja Nestori Siponkoski
 

A Note from the Editors

MikaEL is an electronic proceedings that comprises articles based on presentations given in the annual KäTu symposium on translation and interpreting studies. The electronic publication owes its name to Mikael Agricola, a comprehensive humanist, a learned theologian, a linguist and a translator, whose translation of the Bible and other religious texts laid the foundation for standard Finnish and thus, Finnish literature. The multilingual proceedings is within easy reach for both the national and the international research community in the field of translation and interpreting.
 
The articles in MikaEL Vol. 5 are based on presentations given at the IX KäTu symposium organized in 2011 at the University of Eastern Finland in Joensuu. The theme of the symposium was multidisciplinarity, which aimed to emphasize the multi-, inter- or even transdisciplinary nature of the field. Naturally, the theme is reflected in many of the articles in this compilation, which either discuss the multidisciplinary nature of translation studies at a more general level or concentrate on particular research questions at the crossroads of certain disciplines. Also the articles by the two plenary speakers discuss extensive research projects that make use of concepts and methods deriving from various fields of research.
 
All in all, MikaEL Vol. 5 is not restricted to multidisciplinarity but also includes articles that concentrate on a certain research question from a more targeted angle thus bringing out other current themes and views in the field of translation and interpreting studies.
 
We would like to express our warmest thanks to all the contributors for their interesting articles. They give us food for thought while we are looking forward to the next KäTu symposium that will take place in Vaasa in the spring 2012 with the theme that combines interpreting and translation with the surrounding society.
 
Wishing you a most interesting read,
Raila Hekkanen, Esa Penttilä and Nestori Siponkoski

19.2.2019 klo 14:31:37