Esipuhe

MikaEL on sähköisenä ilmestyvä julkaisu, jonka artikkelit pohjautuvat vuosittain järjestettävässä Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen (KäTu) symposiumissa pidettyihin esitelmiin. Verkkojulkaisu on saanut nimensä Mikael Agricolan mukaan ja kunnioittaa näin osaltaan tämän laaja-alaisen humanistin, kielimiehen ja kääntäjän elämäntyötä. Julkaisu on monikielinen ja saavuttaa kansallisen yleisön lisäksi myös kansainvälisen tutkijayhteisön. Sähköinen julkaisufoorumi takaa helpon saavutettavuuden.

Helsingissä vuonna 2010 pidetyn VIII Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin teemana oli metodologia. MikaEL Vol. 4:ään kootut artikkelit heijastavat kyseistä teemaa hyvin; niissä paneudutaan esimerkiksi multimodaalisen aineiston mukanaan tuomiin haasteisiin, pohditaan muistiinpanokielen roolia ja tekstin muistamista konsekutiivitulkkauksessa, korostetaan hypoteesien keskeisyyttä käännöstieteellisen tutkimuksen menetelmille, ja tarkastellaan semiotiikan ja käännösteorian välisiä yhteyksiä. Artikkeleita yhdistäväksi teemaksi todella nousee metodologia – erilaiset tavat tehdä ja toteuttaa.

Artikkeleiden määrä on Vol. 4:ssä suurempi kuin yhdessäkään aiemmassa MikaELissa, mikä heijastaa KäTu-symposiumien kasvavaa merkitystä tutkimuksen esittelyn areena – myös kansainvälisesti. Kiitämme suuresti kaikkia artikkelien kirjoittajia mielenkiintoisesta annista ja jäämme innolla odottamaan seuraavan, Joensuussa keväällä 2011 järjestettävän KäTu-symposiumin antia!

Lukunautintoa toivottaen,

Raila Hekkanen, Esa Penttilä ja Nestori Siponkoski

A Note from the Editors

MikaEL — Electronic proceedings of the KäTu symposium on translation and interpreting studies comprises articles based on presentations given in the annual KäTu symposium. The electronic publication owes its name to Mikael Agricola, a comprehensive humanist, a learned theologian, a linguist and a translator, whose translation of the Bible and other religious texts laid the foundation for standard Finnish and thus, Finnish literature. The multilingual electronic publication is within easy reach for both the national and the international research community in the field of translation and interpreting.

The articles in the fourth volume of MikaEL are based on the presentations given in KäTu 2010 symposium in Helsinki. The theme of the symposium was methodology, and the articles in this publication reflect the theme in various ways. They investigate, for example, the challenges brought about by multimodal material, deliberate upon the language of note-taking and the interpreters' memory span in consecutive interpreting, emphasize the centrality of hypotheses in the methodology of translational research, and map the links between semiotics and translation theory. Methodology – various ways to do and implement – is indeed the theme that binds the articles together.

There are more articles in this volume than in any of the previous volumes of MikaEL, which reflects the increased significance of KäTu symposia as a forum of research discussion ­– both nationally and internationally. We would like to thank all the contributors for their articles and look forward to the next KäTu symposium in Joensuu in the spring 2011!

Wishing you an enjoyable read,

Raila Hekkanen, Esa Penttilä and Nestori Siponkoski