« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Seminaarit » Mikael-verkkojulkaisu

Mikael

 

 

 

Mikael Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti on vertaisarvioitu open access -julkaisu, joka sisältää ennen julkaisemattomia käännös- ja tulkkaustieteellisiä alkuperäisartikkeleita. Mikael on luokiteltu tieteelliseksi julkaisukanavaksi Suomessa ja Norjassa (taso 1). Mikael on avointa julkaisemista edistävän Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science -verkoston perustajajäseniä.

* * *

Mikael  Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning är en open access-publikation som innehåller originala, tidigare opublicerade översättnings- och tolkningsvetenskapliga artiklar. I Finland och i Norge har Mikael klassificerats som en vetenskaplig publiceringskanal på nivå 1. Mikael är en av de grundande medlemmarna i Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science, ett nätverk som vill främja öppen publicering.

* * *

Mikael – Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies is a peer-reviewed open access journal that publishes original, previously unpublished research articles within Translation and Interpreting Studies. Mikael has been granted the official status of an academic publication channel (Level 1) in Finland and in Norway. The journal is also a foundational member of the Council of Editors of Translation and Interpreting Studies for Open Science.


Ajankohtaista | Aktuellt | News

Mikaelin kirjoituskutsut lähetetty | CfP för Mikael har skickats ut | CfP for Mikael sent

Mikaelin toimittajat ovat 5.6. lähettäneet numeron 17:1 kirjoituskutsut kaikille KäTu2023-symposiumiin osallistuneille tai hyväksytyn abstraktin jättäneille.

Käsikirjoitusten jättö numeroon 17:1 avautuu 14.8.2023 Mikaelin uudella journal.fi-sivustolla (ks. alla), ja käsikirjoitusten määräpäivä on 11.9.2023. Numero 17:1 julkaistaan journal.fi-alustalla huhtikuussa 2024.

Jos et ole saanut kirjoituskutsua sähköpostitse, ota yhteys toimittajiin.   
 

* * *

Redaktörerna för Mikael 17:1 har den 5 juni skickat ut en inbjudan att skriva en artikel till alla de som deltagit i eller vilkas abstrakt blivit antagna till KäTu2023-symposiet.

Manuskripten kan lämnas in 14 augusti–11 september 2023 till den finländska plattformen för publicering av vetenskapliga tidskrifter på adressen https://journal.fi/mikael/. Mikael 17:1 kommer ut i april 2024.

Om du inte fått en inbjudan ta kontakt med redaktörerna.

 

* * *

The Mikael editors sent a Call for Papers for issue 17:1 on 5 June to all those who participated in KäTu2023 Symposium or whose abstract was accepted for the symposium.

The manuscripts will be submitted via the new Mikael website on the journal.fi platform. As the website is currently under construction, manuscript submission will only be possible as of 14 August 2023. The deadline for manuscripts is 11 September 2023. Mikael 17:1 will be published in April 2024.

If you have not received the CfP by email, please contact the editors at your earliest convenience.

 

Mikael muuttaa – ja muuttuu | Mikael is moving – and growing

Mikael on siirtymässä journal.fi-sivustolle. Uuden sivuston osoite on https://journal.fi/mikael/. Siellä on jo julkaistu Mikaelin perustiedot sekä numeron 17:1 kirjoitusohjeet. Aikaisemmat numerot löytyvät vielä vanhoilta sivuilta.

Muuton yhteydessä tapahtuu muitakin muutoksia:

Mikaelin nimen kirjoitusasu on muuttunut (ent. MikaEL).

Mikael alkaa ilmestyä kaksi kertaa vuodessa. Toinen numero on tuttuun tapaan KäTu-kytköksinen, toinen on suomen- ja ruotsinkielisille käännöstieteellisille artikkeleille tarkoitettu avoin numero. Muutoksen vuoksi Mikaelin uusi alanimike on Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti / Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning / Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies.

Mikaelin päätoimittajaksi on nimitetty Marja Kivilehto Tampereen yliopistosta.

Mikaelin artikkelityyppejä on täsmennetty. Mikaeliin voi jatkossa tarjota vertaisarvioitujen artikkelien ja vertaisarvioimattomien keskusteluartikkelien lisäksi myös kirja-arvioita, konferenssiraportteja, muistokirjoituksia ja lektioita. Lue lisää artikkelityypeistä täältä.

6.6.2023

* * *

Mikael is moving to the online platform for Finnish scholarly journals provided by the Federation of Finnish Learned Societies. Mikael’s new website can be found at https://journal.fi/mikael/. Currently, the new website includes essential information about the journal, as well as contributors’ guidelines for issue 17:1. Previous volumes of Mikael are being transferred to the new website.

In connection with the move, Mikael is also undergoing the following changes:

The spelling of the journal title has been modernised (MikaEL > Mikael).

As of 2024, Mikael will be published twice a year. The first issue will continue to be based on the KäTu Symposium on Translation and Interpreting Studies; the second issue will be an open issue for articles on translation and interpreting research written in Finnish or Swedish. To reflect this change, the journal’s full title has been changed to Mikael – Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen aikakauslehti / Finsk tidskrift för översättnings- och tolkningsforskning / Finnish Journal of Translation and Interpreting Studies.

Mikael’s new editor-in-chief is Dr Marja Kivilehto from Tampere University.

The categories of the articles published in Mikael have been specified. In addition to peer-reviewed research articles and non-peer reviewed discussion articles, Mikael accepts submissions of book reviews, conference reports, obituaries and presentations given by doctoral candidates at the beginning of their doctoral defence. Consult the new Mikael website for details.

6 June 2023

 

MikaEL16 julkaistu | MikaEL16 publicerad | MikaEL16 published

MikaELin 16. volyymi on julkaistu. Tämä järjestyksessä kahdeksas vertaisarvioitu volyymi sisältää kuusi vertaisarvioitua artikkelia ja yhden vertaisarvioimattoman artikkelin. Inspiroivia lukuhetkiä!

3.4.2023

* * *

MikaEL16, som är den åttonde referentgranskade volymen, har getts ut. Volymen innehåller sex referentgranskade artiklar och en icke-referentgranskade artikel som alla är tankeväckande och inspirerande.

3.4.2023

* * *

MikaEL Volume 16 is now available online. This eighth peer-reviewed volume of MikaEL includes six peer-reviewed articles and one non-peer reviewed article. We hope the volume will offer stimulating food for thought to its readers!

3 April 2023

 


22.9.2023 klo 11:27:58