« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Liitto » Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tulkki ja kääntäjähakupalvelu 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 13.6.2013

Päivityspäivä 18.9.2015

Rekisterinpitäjä

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry.
Meritullinkatu 33 A 32
00170 Helsinki

Puh.: +358 (0)44 3445 205

www.sktl.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja
Kristiina Antinjuntti
Sähköposti: kristiina.antinjuntti@sktl.fi
Puh.: 0400-504 234

Rekisterin nimi

Kääntäjä- ja tulkkihakukone

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kääntäjä- ja tulkkihakukone on osana Suomen kääntäjien ja tulkkien liitoon internetsivustoa osoitteessa www.sktl.fi Kääntäjä- ja tulkkihakupalvelun tarkoituksena on palvella kääntäjää ja/tai tulkkia etsiviä toimeksiantajia ja SKTL:n jäseniä, jotka haluavat ilmoittaa tietonsa mahdollisia toimeksiantoja ajatellen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja käännös- ja/tai tulkkaustoimeksiantoja varten, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- kielet ja erikoisala

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi kääntäjä- ja tulkkihakupalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa joko verkkosivustoa käyttäessään tai pyytää lisäämään rekisteriin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tiedot ovat kuitenkin julkisesti verkonkäyttäjien nähtävillä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n jäsenrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu julkaisujärjestelmän suojausprotokollien avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää ennaltamäärätyn käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät sekä rekisteröidyt omien tietojensa osalta. Tietojen katselu ja hakujen tekeminen on mahdollista kenelle tahansa verkonkäyttäjälle. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja myös saada halutessaan niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity voi myös tarkastaa ja ylläpitää tietojaan itse kirjautumalla omilla tunnuksillaan jäsensivuille.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröity voi tehdä ensisijaisesti itse jäsensivujen kautta päivitykset yhteystietoihinsa, kieliyhdistelmää koskeviin ja muihin tietoihin. Rekisteröidyn tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

 


13.4.2024 klo 16:49:59