Hollo-ehdokkaat 2014

Arto Häilä
Anna Reid: Leningrad. Piiritetyn kaupungin tragedia 1941-44 (WSOY)
 
 
Kokenut ja palkittu suomentaja Arto Häilä on tehnyt huolellista ja varmaotteista työtä. Leningradissa kuvataan yhtä lailla sotilaspoliittisia taustatekijöitä ja taisteluita kuin väestön kärsimyksiäkin, ja suomentaja joutuu hallitsemaan monipuolisen termistön ja nimistön translitterointeineen. Häilän luistava suomennos pitää lukijan huomion sisällössä ja tuo esiin alkutekstin vivahteet: sekä poliittisen ylätason asiallisen toteavan raportoinnin että värikylläisemmät ja myötätuntoisemmat kuvaukset kaupunkilaisten kohtaloista. Seitsemänkymmentä vuotta sitten päättyneen piirityksen kuvaus pitää jännitteensä.
 
 
 
Jaana Kapari-Jatta
Virginia Woolf: Kiitäjän kuolema ja muita esseitä (Teos)
 
Kokenut kaunokirjallisuuden suomentaja Jaana Kapari-Jatta on valikoinut ja suomentanut kattavan kokoelman Virginia Woolfin esseitä. Tieto- ja kaunokirjallisuuden rajat ylittävässä esseistiikassa yhdistyvät kirjoittajan joskus monimutkainenkin ajatuksenkulku ja kaunokirjallinen kieli. Kapari-Jatan suomennoksessa liikutaan taitavasti molemmilla tasoilla: Woolfin ajatuksia on helppo seurata, ja samaan aikaan kieli joustaa ja soi. Lähinnä kirjallisuuteen keskittyvien esseiden oivaltava ja luonteva suomi välittää ilmeisen aidosti kirjailijan tulkinnat suomalaiselle lukijakunnalle.  
 
 
 
Heta Rundgren & Aura Sevón
Hélène Cixous: Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia (Tutkijaliitto)
 
Klassikoksi noussut Medusan nauru on ranskalaisen uuden aallon feminismin keskeisiä tekstejä, sanoilla leikkivää pohdintaa naiskirjoituksesta. Heta Rundgren ja Aura Sevón muovaavat Cixous'n ranskan rajoja rikkovan ja kirjoittamisen tapoja uudistavan kielen onnistuneesti suomenkieliseksi. Cixous'n kielen monitasoisuus ja kielellisten merkitysten kerroksisuus tuodaan hyvin esiin alaviitteillä. Lyhyet ja ytimekkäät selitykset muun muassa sanojen kirjoitus- ja ääntöasujen yhteyksistä paljastavat Cixous'n kielenkäytön nerokkuuden ja korostavat suomentajien tietoisuutta kielen ja tekstien merkityksestä.
 
 
 
Erkki Salo
Voltaire: Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa (Vastapaino)
 
 
Harjaantunut vanhan ranskan taitaja, Rabelais'ta ja Rousseauta suomentanut Erkki Salo on kääntänyt valistusfilosofin kielen aidoksi ja erinomaiseksi nykysuomeksi. Salo tavoittaa oivallisesti Voltairen tyylin, sekä iskevät käsitteiden määrittelyt että satiiriset, salaa tai avoimesti ivalliset sävyt. Huolellisen suomennoksen arvoa lisäävät asiantuntevat alaviitteet. Vaikka Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa oli oman aikansa pamfletti ja suunnattu erityisesti uskonnollista dogmaattisuutta vastaan, Voltairen pienoisesseet ovat Salon suomennoksen ansiosta mielenkiintoista luettavaa tänäkin päivänä ja välittävät hyvän kuvan sekä filosofin hengenlaadusta että aikakauden aatteista ja ajattelutavoista.