Kieliasiantuntijat ry:n ohje tulkille työnseisauksen aikana

Työnseisaus kestää 3 minuuttia 25.11. kello 10.20–10.23. Työnseisauksen aikana tulkit eivät tulkkaa. Jos olet tulkkaamassa työnseisauksen aikana, on hyvä kertoa jo tulkkaustilanteen alkaessa, että tulkkaus keskeytyy kolmeksi minuutiksi työnseisauksen vuoksi. 

 

Voit olla työnseisauksen ajan hiljaa tai lukea tämän julkilausuman. 

 

Tulkkien julkilausuma työseisauksen aikana  

 

“Tulkit keskeyttävät työnsä nyt kolmeksi minuutiksi. Me tulkit vaadimme, että julkishallinto – eli kunnat, sairaanhoitopiirit ja valtio – ostaa laadukasta tulkkausta eikä vain halvinta mahdollista. Vaadimme, että tulkkauksissa käytetään koulutettuja ammattitulkkeja. Vaadimme, että tulkkausyritykset eivät enää sanele meille sopimusehtoja vaan neuvottelevat kanssamme aidosti.  

 

Tällä hetkellä liian moni kunta, sairaanhoitopiiri tai muu julkinen taho ostaa tulkkauspalveluita halvimmalta tarjoajalta laadusta välittämättä. Siksi tulkkien palkkiotaso heikkenee jatkuvasti. Iso osa tulkeista ei voi vaikuttaa omiin sopimusehtoihinsa. Keväällä 2021 tehdyn asioimis- ja oikeustulkkien ansiotasokyselyn mukaan puolet tulkeista harkitsee alan vaihtoa heikon ansiotason vuoksi. Tulkkaustyö tai jatko-opiskelu ei ole meille enää kannattavaa. Siksi yhä useammin joku muu kuin ammattitulkki tulkkaa. 

 

Tulkkaustilanteissa on kyse oikeusturvasta, kielellisistä oikeuksista, potilasturvallisuudesta ja lasten oikeuksista. Jotta viestintä onnistuisi, tarvitaan ammattitulkkeja. Laissa ei kuitenkaan määritellä, kuka on ammattitaitoinen asioimistulkki. Oikeustulkeille on rekisteri, mutta sitä ei ole pakko käyttää. Tulkkaustaito ei ole vain kielitaitoa. Koulutettu tulkki hallitsee työkielensä ja tulkkaustaidon. Hän tuntee tulkattavan kielen kulttuurin ja yhteiskunnan. Hän tuntee tulkattavan aihepiirin. Hän noudattaa ammattietiikkaa. Ammattitulkki on saanut koulutuksen työhönsä kuten lääkäri, lakimies tai sosiaalityöntekijä. 

 

Vaadimme, että julkishallinto ostaa laadukkaita tulkkauspalveluita. Se säästää yhteisiä rahojamme pitkällä aikavälillä. Vaadimme tulkin työn vaativuutta ja vastuullisuutta heijastavaa korvausta ja reiluja sopimusehtoja.  

 

Me tulkit pyydämme, että sinä vaadit, että saat aina ammattitulkin. Se on sinun etusi ja oikeutesi.”