Selvitys stipendin käytöstä, ohjeita hakijalle

Stipendin hakeminen

Laadi hakemus huolellisesti. Muista ilmoittaa hakemuksessa tilinumero IBAN-muodossa. 
Hakemuksia ei oteta vastaan hakuaikojen ulkopuolella. Hakuajat ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä.

Hakemukset on lähetettävä hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemusten viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään – poikkeuksena ulkomailta lähetetyt hakemukset, joiden toivomme olevan perillä viimeiseen hakupäivään mennessä. Postita siis hakemuksesi hyvissä ajoin.

Mukaan hakemukseen on liitettävä luotettava kustannuslaskelma ja työsuunnitelma. Muista myös tarkistaa, että olet allekirjoittanut hakemuksesi. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen.

Stipendit jaetaan enintään 850 euron apurahoina. Apurahat myönnetään kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin. Apurahat myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä.

Apurahaa ei myönnetä elinkustannusten kattamiseen eikä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneisiin hankkeisiin eikä työryhmille tai yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä elinkustannuksiin, virkistyskäyttöön eikä sosiaalisin perustein.

Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun täytyy olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen on oltava voimassa.


Ilmoitus stipendin myöntämisestä

Liiton hallitus käsittelee kaikki hakemukset kerralla hakuajan päätyttyä – ei kuitenkaan yleensä haun päättymispäivänä. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa. Stipendit jaetaan liiton syyskokouksessa. Stipendistä ilmoitetaan stipendin saajalle. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta. 


Selvitys stipendin käytöstä

Stipendi on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahan käytöstä on annettava liitolle kirjallinen, luotettava selvitys. Mukaan on liitettävä oikeaksi todistetut alkuperäiset kuitit tai jäljennökset apurahan käytöstä. Huomaa seuraavat poikkeukset:
- Suoraan verkkopankista tulostettua kuittia ei tarvitse todistaa oikeaksi.
- Laskukopioita, jotka on selkeästi osoitettu apurahan saajalle ja joista myyjä käy selkeästi ja luotettavasti ilmi, ei tarvitse todistaa oikeaksi.

HUOM! Suosittelemme säilyttämään itsellä selvityksen ja kuittien valokopiot. Emme lunasta kirjattuja kirjeitä.