Ohjeita stipendin hakijalle, selvitys stipendin käytöstä

Stipendin hakeminen


Hakulomake on avoinna vain hakuaikana. Hakuajat ilmoitetaan liiton verkkosivuilla ja Kääntäjä-lehdessä.

Laadi hakemus huolellisesti ja liitä mukaan kaikki tarvittavat liitteet, kuten kustannuslaskelma ja työsuunnitelma. Muista ilmoittaa hakemuksessa tilinumero IBAN-muodossa. 

 Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä eikä hakemusta voi täydentää jälkikäteen.

Stipendit jaetaan enintään 850 euron apurahoina. Apurahat myönnetään kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin. Apurahat myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä.

Apurahaa ei myönnetä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen eikä työryhmille tai yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä elinkustannuksiin, virkistyskäyttöön eikä sosiaalisin perustein.

Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun täytyy olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen on oltava voimassa.


Ilmoitus stipendin myöntämisestä

Liiton hallitus käsittelee kaikki hakemukset kerralla hakuajan päätyttyä – ei kuitenkaan yleensä haun päättymispäivänä. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa. 

Stipendit jaetaan liiton syyskokouksessa. Stipendistä ilmoitetaan stipendin saajalle ennen syyskokousta, joilloin hän voi halutessaan tulla syyskokoukseen vastaanottamaan stipendin. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta. 


Selvitys stipendin käytöstä

Stipendi on käytettävä  vuoden kuluessa sen myöntämisestä ja siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Apurahan käytöstä on annettava liitolle kirjallinen, luotettava selvitys. Selvitys tehdään verkkolomakkeella stipendin jakamisen yhteydessä ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

Selvitykseen on liitettävä kuitit skannattuina tai valokuvattuina. Säilytä alkuperäiset kuitit,  sillä saatamme pyytää lähettämään ne nähtäväksi.