« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Kääntäminen ja tulkkaus » Alalle töihin? » Opiskelu » Koulutusyksiköt

 

Yliopistokoulutus    

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa on jo pitkään voinut opiskella englannin, ruotsin, saksan ja venäjän kääntämistä pää- ja sivuaineena ja lisäksi ranskan kääntämistä ranskalaisen filologian kääntäjälinjalla. Elokuusta 2017 alkaen kääntämisen koulutus siirtyi kaksivuotiseen kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan, jossa on kolme eri opintosuuntaa: käännös- ja tulkkausviestintä, käännösteknologia ja oikeustulkkaus. Ohjelmassa on useita eri kielipareja, joissa suomen lisäksi toisena kielenä voi olla jo mainitut englanti, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä, mutta myös useat muut romaaniset, slaavilaiset, suomalais-ugrilaiset sekä Aasian ja Afrikan kielet.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa Joensuussa englannin, venäjän sekä syksystä 2018 alkaen ruotsin kielen ja kääntämisen opetusta. Opintoihin kuuluu myös käännöstieteen sekä suomen kielen ja kääntämisen kursseja. Käännöstieteen ja sivuaineopintojen kautta opiskelijat voivat erikoistua tulkkaukseen ja kieli- ja käännösteknologiaan. Suomen ainoa kääntäjäopiskelijoiden oma osuuskunta, Monikieliset, tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä autenttisia toimeksiantoja jo opintojen aikana.

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi opiskella kääntämistä ja tulkkausta monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa. Opetusta tarjotaan englannin, saksan, venäjän, ranskan ja ruotsin kielessä. Opiskelija voi erikoistua mm. kaunokirjalliseen ja audiovisuaaliseen kääntämiseen, tulkkausviestintään, tekniikan sekä lain ja hallinnon kääntämiseen. Tampereen yliopistossa on myös mahdollista suorittaa yleisen käännöstieteen sivuaineopinnot. 

Turun yliopisto

Turun yliopistossa käännösviestinnän koulutus on keskitetty syventäviin opintoihin monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmaan, jonka puitteissa on mahdollista suorittaa 120 opintopisteen laajuiset käännösviestinnän opinnot kielipareissa englanti-suomi, espanja-suomi, italia-suomi, ranska-suomi ja saksa-suomi. Käännösviestinnän kompetensseja harjoitetaan osittain kieliparikohtaisesti ja osittain yhteiskursseilla, kuten monikielisissä käännöstyöpajoissa. Turun yliopiston käännösviestinnän tutkinto-ohjelma kuuluu European Master's in Translation (EMT) -verkostoon.

Tutkinto-ohjelma on avoin Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen englannin, espanjan, italian, ranskan tai saksan oppiaineen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Mainituissa kieliaineissa myös muissa yliopistoissa HuK-tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua opiskelemaan Turkuun.

 

Ammattikorkeakoulukoulutus

Asioimistulkiksi (tulkki AMK) on mahdollista valmistua ainoana korkeakouluna Suomessa Diakonia-ammattikorkeakoulun asioimistulkkauksen koulutuksesta.

Koulutus on yhteishaussa aina keväisin, uusi vuosikurssi aloittaa syksyisin. Monimuoto-opetuksena toteutettavaan koulutukseen on mahdollista osallistua Diakin kaikilta kampuksilta: Helsinki, Oulu, Pieksämäki ja Pori. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja kestää 3,5 vuotta.

Koulutukseen hakeutuvan työkielinä on suomen lisäksi joko arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia, somali, urdu tai tigrinja.. Koulutus keskittyy asioimistulkkauksen kannalta oleellisiin työympäristöihin (kasvatus- ja opetus, sosiaaliala, terveysala, maahanmuutto sekä poliisi- ja oikeusala), vahvana painopisteenä on myös ammatillinen osaaminen. Opiskelun aikana asioimistulkkausta harjoitellaan myös erilaisissa aidoissa työelämäyhteyksissä sekä Diakin hankkeissa. Yleisestikin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on tärkeä osa korkeakoulun toimintaa ja se nivoutuu opetukseen. Diak ottaa myös mielellään vastaan erilaisia yhteistyöideoita työelämätahoilta.

Opetustarjontaan, niin yksittäisiin opintojaksoihin kuin laajempiin kokonaisuuksiin on mahdollista osallistua myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta.


18.7.2024 klo 05:18:13