Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton juhlarahaston stipendit

Aika: 1.-31.10.2018

Hakuaika: 1.10. – 31.10.2018

 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettaviksi stipendit liiton 40-vuotisjuhlan kunniaksi perustetusta rahastosta. Stipendit on päätetty jakaa enintään 850 euron suuruisina apurahoina. Apurahat myönnetään kääntämisen ja tulkkauksen alaan liittyvään ja sitä edistävään toimintaan, kuten pro gradu -töihin, tutkimukseen ja erityishankkeisiin.

Apurahat myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, jotka ovat liiton jäseniä. Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa. Apurahaa ei myönnetä elinkustannusten kattamiseen eikä takautuvasti jo valmistuneeseen hankkeeseen.

 

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä, ellei toisin sovita. Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää toimistolle viimeistään 31. lokakuuta 2018. Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään. Hakemuksesta tulee käydä ilmi apurahan käyttötarkoitus, työsuunnitelma ja kustannusarvio. Apurahaa ei voida myöntää, mikäli hakemus on puutteellinen.

 

Apurahat jaetaan liiton syyskokouksessa Helsingissä lauantaina 24.11.2018.

 

-Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus