Auktorisoidun kääntäjän tutkinto

15.11.2014

Ilmoittautumisaika on 28.7.–29.8.2014 klo 16.15.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina 15.11.2014 klo 9.00–17.00.

Tutkinnon käännöstehtävien lähdekielet ovat kotimaiset kielet (suomi, ruotsi ja pohjois-, inarin-, tai koltansaame) ja vieraat kielet. Käännöstehtävien kohdekielet päätetään 29.8.2014 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta. Luettelo kohdekielistä, joissa tutkinnon voi suorittaa 15.11.2014, on nähtävillä Opetushallituksen verkkosivuilla 3.9.2014 alkaen (http://www.oph.fi < Koulutus ja tutkinnot >Auktorisoidut kääntäjät> Tutkintoon osallistuminen).

Jälki-ilmoittautumisaika tutkintoon on 3.9.-12.9.2014 klo 16.15 mennessä. Jälki-ilmoittautua voi ainoastaan niihin kohdekieliin ja erikoisaloihin, jotka 3.9. ilmoitetaan.  

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Inarissa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

Tutkinnossa osoitetaan auktorisoidun kääntäjän tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkintoon osallistumisesta peri­tään tutkintomaksuna 380 euroa.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle hakemuksesta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Oikeudesta anne­t-tavasta todistuksesta peritään 75 euroa. Auktorisoidun kääntäjän oikeus on voimassa viisi vuotta.

Ilmoittautumislomake sekä tarkemmat ilmoittautumisohjeet ovat Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan verkkosivulla osoitteessa http://www.oph.fi > Koulutus ja tutkinnot >Auktorisoidut kääntäjät.

Lisätietoa: opetusneuvos  Terhi Seinä auktoris.lautakunta@oph.fi