« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

Yksityisen kopioinnin hyvitystä leikataan

18.6.2024

 

Myös av-kääntäjien hyvitys vaarassa puoliintua, Kopiosto esittää järjestelmän uusimista 

 

Suomen julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2025–2028 päätettiin yksityisen kopioinnin hyvityksen puolittamisesta 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan euroon. Toteutuessaan leikkauksella saattaa olla vaikutusta suoraan av-kääntäjien henkilökohtaisiin tekijänoikeuskorvauksiin. SKTL ei kannata yksityisen kopioinnin hyvityksen puolittamista. Leikkaus kulttuurin edistämistarkoituksiin osoitettuihin tukivaroihin kuihduttaa luovan alan toimintamahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta. SKTL katsoo, että yksityisen kopioinnin hyvityksen määräraha tulee säilyttää vuoden 2023 tasolla eli 11 miljoonassa eurossa. Hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen tulee saattaa alulle mahdollisimman pian. 

 

Hyvitys perustuu lakiin 

 

Yksityisen kopioinnin hyvitys on lain takaama rahallinen korvaus luovan työn tekijöille, kuten av-kääntäjille, siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida teoksia (muun muassa tallentaa tv-ohjelmia) omaan käyttöönsä laillisesti. Varat hyvitykseen tulevat valtion budjetista, ja ne ohjataan luovan työn tekijöille muun muassa tekijänoikeusjärjestö Kopioston kautta. Hyvitys ei ole harkinnanvarainen kulttuurin tukimuoto, vaan se perustuu EU:n tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa koskevaan direktiiviin sekä tekijänoikeuslakiin. Tekijänoikeuslain mukaan teosten kopioinnista yksityiseen käyttöön tulee maksaa kohtuullinen hyvitys tekijöille. 

 

Tulonlähde tuhansille av-tekijöille 

 

Kopiosto maksoi hyvityksestä vuonna 2023 yhteensä 2,8 miljoonaa euroa noin 8 000:lle audiovisuaalisen alan ammattilaiselle suorina tekijänoikeuskorvauksina. Yksityisen kopioinnin hyvityksen määrä av-tekijöille ja esittäville taiteilijoille on noin 5 senttiä per kopiointikerta. Se jaetaan kaikkien niiden tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden kesken, joille muodostuu teokseen tekijänoikeus tai lähioikeus. Esimerkiksi yhdestä elokuvateoksesta korvauksia saa noin 10–15 tekijää ja esittävää taiteilijaa tai av-alan ammattilaista. Kaikkien av-tekijöiden henkilökohtaisten korvausten osalta tämä saattaa tarkoittaa sitä, että noin 1,4–1,5 miljoonaa euroa leikattaisiin. 

 

Vaikutus av-kääntäjien korvauksiin 

 

Av-kääntäjät saivat syksyllä 2023 yksityisen kopioinnin hyvityksestä henkilökohtaisia korvauksia noin 250 000 euroa. Yksityisen kopioinnin hyvityksen laskennassa 2023 muodostui yhteensä yli 13 000 laskentariviä av-kääntäjille. Yhden laskentarivin keskihinta oli noin 19 euroa. Keskihinnalla laskettuna av-kääntäjä, joka on kääntänyt vuoden aikana 20 tv-ohjelmaa, saisi yksityisen kopioinnin hyvitystä noin 400 euroa. Syksyllä 2026, jolloin maksussa ovat vuoden 2025 korvaukset, tämä summa on vaarassa puoliintua. Äkillinen hyvityksen tason muutos vaikuttaisi kielteisesti luovien alojen tekijöiden henkilökohtaiseen toimeentuloon. 

 

Järjestelmän uudistaminen ajankohtaista 

 

Kopiosto peräänkuuluttaa yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän uudistamista ja katsoo, että leikkauksen sijaan yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän uudistaminen on aloitettava viipymättä. Valtionvarainvaliokunta piti jo vuonna 2018 (VaVM 10/2018 vp) välttämättömänä, että hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan. Niin ikään vuonna 2014 sivistysvaliokunta edellytti lausumassaan (SiVM 14/2014), että ”hallitus varautuu hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen esimerkiksi ottamalla valtion rahoituksen rinnalle myös kattavan laitemaksujärjestelmän, jos valtion rahoituksella ei tulevaisuudessa kyetä suorittamaan EU:n tietoyhteiskuntadirektiivin 2001/29/EY edellyttämää sopivaa korvausta (fair compensation) yksityisen kopioinnin sallimisesta.” 

 

Suomi on ainoa EU-maa, jossa on käytössä budjettirahoitteinen järjestelmä yksityisen kopioinnin hyvityksen maksamiseen tekijöille, ja järjestelmän uusiminen tarkoittaisi käytännössä laitemaksujärjestelmän käyttöönottoa. Laitemaksu maksettaisiin laitteen, kuten tietokoneen tai puhelimen oston yhteydessä, ja se tilitettäisiin Kopioston ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen kautta tekijänoikeuksien haltijoille. Myös SKTL:ssä katsotaan, että yksityisen kopioinnin hyvityksen rahoitusmallia on tärkeää muuttaa, jotta tekijät saavat sopivan korvauksen yksityisestä kopioinnista. 

 

Lisätiedot 


18.7.2024 klo 04:27:09