« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

SKTL:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

20.10.2023 klo 15:00

Oikealta vasemmalle: SKTL:n toiminnanjohtaja Jenni Kavénin kanssa kuulemisessa olivat mukana Suomen Kirjailijaliitto ry:n juristi Eeva Asikainen ja Suomen tietokirjailijat ry:n juristi Mikko Niemelä.

SKTL on antanut sivistysvaliokunnalle 17.10.2023 kirjallisen lausunnon hallituksen esityksestä (HE 46/2023 vp), joka koskee tekijänoikeuslain muuttamista. SKTL:n toiminnanjohtaja Jenni Kavén oli myös perjantaina 20.10. sivistysvaliokunnan kuultavana asiaan liittyen.

  • Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto kannattaa lausunnossaan
  • · e-aineistojen (e-kirjojen ja e-äänikirjojen) käytön korvauksen laajentamista korkeakoulukirjastojen lisäksi myös verkkokirjahyllyihin ja
  • · esittää toistaiseksi äänikirjalukijoiden oikeutta korvaukseen poistettavaksi esityksestä.
  •  

Jos verkkokirjahyllyjä ei oteta mukaan lainauskorvauksen piiriin, se tarkoittaisi kääntäjien osalta sitä, että mikäli kääntäjän teos on lainattavissa verkkokirjahyllystä, ei siitä saisi korvausta samalla tavalla kuin korkeakoulukirjastoista, joiden lainoja ollaan nyt ottamassa mukaan lainauskorvausta vastaavasti korvauksen piiriin. Tekijöiden yhdenvertaisen kohtelun nimissä tulisi myös verkkokirjahyllyistä maksaa korvausta kirjallisuuden tekijöille, eli kääntäjille ja kirjailijoille. Nyt lainauskorvauksiin budjetoitu miljoonan euron määräraha on tekijänoikeusjärjestö Sanaston mukaan mitoitettu kattamaan sekä yleisten kirjastojen että korkeakoulukirjastojen kaikki kirjallisuuden e-käyttö.

Hallituksen esityksessä on esitetty oikeutta lainauskorvauksen tyyliseen korvausoikeuteen myös e- ja äänikirjojen lukijoille. Tekijällä (kirjailijat ja käännösteoksen ollessa kyseessä myös kääntäjät) on teokseen tekijänoikeus, mutta lukijalle esittävänä taiteilijana ei synny tekijänoikeutta. Tekijänoikeusneuvosto on lausunnossaan (TN 1987:18) todennut, että äänikirjan lukija on tekijänoikeuslain 45 §:ssä tarkoitettu esittävä taiteilija, siksi se saa lähioikeussuojan, ei tekijänoikeussuojaa. SKTL yhtyykin Sanaston lausuntoon, jossa todetaan seuraavaa: ”Valtion talousarviossa korvaus on osoitettu tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille, ei kirjallisten teosten suullisille esittäjille. Kirjallisuuden tekijät ja äänikirjan lukijat eivät ole keskenään samassa asemassa äänikirjan lukijoiden eritasoisen työpanoksen ja tästä johtuvan erilaisen tekijänoikeudellisen aseman sekä erilaisen ansaintamallin vuoksi. Uuden edunsaajaryhmän eli äänikirjan lukijoiden korvausoikeudelle ei ole esitetty pitäviä perusteluita.” 

Äänikirjan lukijoille mahdollisesti maksettavaan korvaukseen tulisi osoittaa lisäbudjetti ja asiaa tulisi ennen sitä selvittää perusteellisesti. Uuden korvauksen ei tulisi myöskään vähentää kirjallisuuden tekijöiden (ml. kääntäjien) osuutta lainauskorvauksesta. Selvittämättömien budjettivaikutusten vuoksi Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto esittää, että äänikirjalukijoiden oikeus korvaukseen poistetaan toistaiseksi esityksestä.

 

SKTL:n lausunto sivistysvaliokunnalle 17.10.2023 (HE 46/2023 vp)

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Jenni Kavén, jenni.kaven@sktl.fi

SKTL:n kaikki lausunnot löydät täältä.


23.6.2024 klo 23:20:27