« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

SKTL:n turvallisen tilan periaatteet – FÖTF:s principer för trygga lokaler

16.6.2022

Tiesithän, että SKTL:n tapahtumissa ja toiminnassa noudatetaan turvallisen tilan periaatteita?

Periaatteiden noudattaminen takaa sen, että kaikilla on liiton tapahtumissa, tilaisuuksissa ja toimistolla hyvä olla. Jos koet, että jossakin SKTL:n tilaisuudessa on toimittu näiden periaatteiden vastaisesti, voit jättää meille palautetta joko omalla nimelläsi tai anonyymisti täällä.

SKTL:n turvallisen tilan periaatteet

 
 

 

Visste du att i FÖTF:s verksamhet och vid förbundets evenemang iakttas principer för trygga lokaler?

Iakttagandet av principerna garanterar att alla som deltar i förbundets evenemang och sammankomster eller vistas på förbundets kontor kan känna sig trygga. Om du upplever att man ungerat i strid med dessa principer vid något av FÖTF:s evenemang, kan du lämna respons till oss antingen med eget namn eller anonymt här.

FÖTF:s principer för trygga lokaler


8.12.2022 klo 12:55:39