« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

Myönnetyt Kopiosto-apurahat, kevät 2013

16.5.2013

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus on kokouksessaan 14.5.2013 käsitellyt Kopiosto-apurahahakemukset, joita oli kaikkiaan 80. Apurahansaajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikolla 20. Apurahan käytöstä on annettava liitolle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit. Suosittelemme säilyttämään itsellä selvityksen ja kuittien valokopiot. HUOM. Emme lunasta kirjattuja kirjeitä. Apurahaselvitys on ehdottomasti palautettava liiton toimistoon viimeistään tasan vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei voida myöntää enää jatkossa Kopiosto-apurahaa.

Kopiosto-hankeapurahojen jakoperusteet: 

Apurahat pyritään jakamaan kopiointikorvausten käännösaloittaisten prosenttiosuuksien mukaisessa suhteessa kääntäjille, jotka ovat kääntäneet painamalla julkistettua materiaalia, esim. kaunokirjallisuutta, oppi- ja tietokirjallisuutta tai lehtiartikkeleita, käyttöohjeita tms.

Apuraha on henkilökohtainen eikä sitä myönnetä yrityksille. Käsiteltäviksi otetaan vain määräajassa jätetyt, asianmukaisesti täytetyt hakemukset.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan käännöstyö kolmen viime vuoden aikana, hakijan alallaoloaika ja ansioituneisuus sekä hankkeen merkittävyys.

Apurahoja myönnetään esim. jatko-opintoihin, ammattitaidon täydentämiseen, opintomatkoihin, työvälineiden hankintaan, alaan liittyvään tutkimustyöhön sekä osallistumiseen alan kansainvälisiin kokouksiin. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että aina ei voida myöntää koko haettua summaa.

Apurahaa ei myönnetä perusopintoihin eikä yleensä henkilölle, joka on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-apurahana vähintään 1 000 euroa. Kysymykseen eivät liioin tule hakijat, joilla on hakuvuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana ollut tai joille on seuraavaksi vuodeksi myönnetty vähintään 1-vuotinen taiteilija-apuraha, siihen verrattava kir­jastoapuraha tai muu huomattavan suuri stipendi. Apurahaa ei myönnetä jo toteutuneeseen hankkeeseen.

Hallituksen asettama työryhmä harkitsee kussakin jaossa yllä olevien perusteiden pohjalta yksityiskohtaisen menettelyn. Kullakin hakukierroksella jaettavien apurahojen kokonaissumman päättää liiton hallitus ja henkilökohtaisten apurahojen jaosta päättää liiton hallituksen asettama työryhmä. Apuraha myönnetään aina harkinnanvaraisesti.

 

Liitteet


25.9.2022 klo 14:03:35