« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

Osaava ja osallistava Suomi, myös kääntäjille ja tulkeille?

7.6.2019

Rinteen hallituksen nimitys 6.6.2019. © Lauri Heikkinen / valtioneuvoston kanslia

Uuden hallituksen ohjelma esiteltiin Helsingin uudessa keskustakirjastossa Oodissa. Symboliikkaa voi nähdä siinä, että ohjelma esiteltiin kansan parissa ja sivistyksen ytimessä. Hallitusohjelmassa luvataankin parempia työskentelyedellytyksiä luoville aloille. Muun muassa kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetista aiotaan nostaa ja vähälevikkisen laatukirjallisuuden saavutettavuutta parantaa. Kirjallisuudelle on myönteistä myös se, että lukemista edistävä Lukuliike-hanke saa jatkoa.

Tekijänoikeuskorvauksien kannalta on merkittävää, että ohjelmassa luvataan luoda toimiva yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä. Myös taiteilija-apurahoja luvataan nostaa. Lisäksi sosiaaliturvan uudistamista koskevassa osiossa mainitaan, että taiteilijaeläkkeiden määrää ollaan lisäämässä.

Hallitusohjelmassa on mainittu useassa kohdin työelämän murros tai muutos, ja yhtenä helpotettavana kohteena mainitaan palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittaminen sosiaaliturvassa, eritoten työttömyysetuuksien osalta. Yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamista luvataan selvittää. Nämä ovat aiheita, joita on käsitelty eri työryhmissä jo pitkään, ja käännös- ja tulkkausalan freelancereille ja yrittäjille niiden ratkaisemisella olisi merkitystä.

Pienyrittäjien hallinnollisia velvoitteita kevennetään nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden raja 15 000 euroon ja lisäämällä joustoa aloittavien yrittäjien ennakkoverojen maksuaikoihin.

Suoranaisesti kääntämistä ja tulkkausta ei ohjelmassa mainita, mutta kotouttamispalveluiden velvoittavuutta ja vaikuttavuutta ”vahvistetaan, tehostetaan ja nopeutetaan” molemmilla kansalliskielillä. Vaikka samaan aikaan aiotaan tehostaa kielenopetusta, kotouttamispalveluissa tulkkaus on keskeinen palvelu. Vienti on luonnollisestikin keskeinen painotusalue, ja vaikka digitalisaatiota halutaan samanaikaisesti edistää koko yhteiskunnassa, kääntäjiä ja tulkkeja tarvitaan yhteiskunnan toiminnoissa varmasti. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tehtävänä onkin vaikuttaa siihen, että eri toimijat ymmärtävät, että ”vahvistaminen, tehostaminen ja nopeuttaminen” eri aloilla edellyttää rautaisia ammattilaisia ja laadukasta työtä.


18.7.2024 klo 04:38:23