« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

EU haluaa edistää myös itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa

29.11.2017

Euroopan komissio käynnisti viime viikolla toisen keskustelukierroksen EU:n tason ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kanssa siitä, miten sosiaalinen suojelu ulotettaisiin paremmin myös itsenäisiin ammatinharjoittajiin.

Vuonna 2016 liki 40 prosenttia EU:n työssäkäyvistä oli epätyypillisissä työsuhteissa tai itsenäisiä ammatinharjoittajia. Arvioiden mukaan puolet heistä on vaarassa jäädä vaille riittävää sosiaalista suojelua ja siihen liittyviä työllisyyspalveluja. Epätyypillisten työsuhteiden ja itsenäisen ammatinharjoittamisen osuus kasvaa työmarkkinoilla etenkin nuorten keskuudessa. Tätä taustaa vasten Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto esittivät viime viikolla sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa julistuksen, jonka nojalla halutaan korjata itsenäisten ammatinharjoittajien ja epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien sosiaaliturvaa. Kaikki osapuolet, myös EU:n tason ammattiliitot ja työnantajajärjestöt allekirjoittivat julistustekstin.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen totesi kokouksessa: Uudenlaisessa työelämässä kaikkien työntekijöiden on voitava hyödyntää sosiaalista suojelua riippumatta siitä, onko heidät palkattu tavanomaisilla työsopimuksilla, uudentyyppisillä sopimuksilla vai ovatko he itsenäisiä ammatinharjoittajia. Jokaisen työssäkäyvän olisi voitava kuulua sosiaaliturvajärjestelmän piiriin sosiaalivakuutusmaksujensa perusteella. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että sosiaaliturvajärjestelmämme ovat asianmukaisia ja kestäviä ja oikeudenmukaisia eri sukupolvien kannalta.”

Jotta tavoite saavutettaisiin, komissio pyytää työmarkkinaosapuolten mielipiteitä käynnistämällä näiden kuulemisen toisen vaiheen. Osapuolilla on nyt seitsemän viikkoa aikaa ilmoittaa komissiolle, ovatko ne halukkaita käymään neuvotteluja. Samanaikaisesti on käynnissä julkinen kuuleminen, jolla kerätään näkemyksiä kaikilta asiaankuuluvilta sidosryhmiltä eli muun muassa viranomaisilta, yrityksiltä, itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, digitaalisen alustatalouden työntekijöiltä ja kansalaisyhteiskunnalta.

Näiden kuulemisten pohjalta komissio aikoo esittää ehdotuksen ensi vuoden alkupuoliskolla.

 

Euroopan komission tiedote aiheesta löytyy täältä.


4.10.2022 klo 04:09:23