« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

FIT:n trendikatsaus

10.2.2017

Kääntäjien, tulkkien ja terminologien maailmanjärjestö FIT on hahmotellut käännös- ja tulkkausalan maailmanlaajuisia trendejä. Se myös pohtii, miten niihin tulisi vastata.

Maailmanjärjestö FIT toteaa katsauksessaan muun muassa, että yhä useammat yritykset pyrkivät kansainvälisille markkinoille. Tämä on lisännyt ja lisää yhä merkittävästi käännöspalveluiden kysyntää, mutta on myös johtanut ankaraan hintakilpailuun.

Käännösteknologia kehittyy, mutta vielä pitkään tarvitaan kääntämisen ja tulkkauksen ammattilaisia. FITin tiedotteessa hahmotellaan muutamia tarpeellisia muutoksia, joihin alalla tulisi varautua. Ensimmäisenä mainitaan sellaisten yritystoimintamallien kehittäminen, joka ottaa huomioon uusimmat tekniset innovaatiot, mutta tarpeellisena pidetään myös uudenlaista, innovatiivista ajattelua.

FIT:n tiedotteen mukaan ammattien rajat tulevat joustamaan. Suomessa tilanne onkin ollut tuttu jo vuosia, sillä samat henkilöt ovat paljolti toimineet sekä tulkkeina että kääntäjinä, ja nähtävissä on jo nyt esimerkiksi toimittajien ja kääntäjien ammattien osittainen limiytyminen.

Ehdotetut toimet ovat myös suomalaisille tuttuja. Suomalaisessa kääntäjänkoulutuksessa on painotettu monipuolista osaamista, ja ammatin eri taitoja projektinhallinnasta luovaan työhön harjoitellaan varsin monipuolisesti niissä yliopistoissa, joissa koulutetaan kääntäjiä ja tulkkeja. Lisäksi FIT kehottaa panostamaan ammattimaiseen, innovatiiviseen asiantuntijatoimintaan, joustavuuteen ja erikoistumiseen. 

Alan järjestöiltä FIT peräänkuuluttaa poliittista vaikuttamista ja laadukkaan käännöstyön merkityksen tunnetuksi tekemistä. Lisäksi se pitää tärkeänä, että yhdistykset tiedottavat ja kouluttavat jäseniään markkinoiden kehittymisestä. FIT:n avainviestinä on kehotus vastata trendeihin näkemällä ne uusina mahdollisuuksina.

 


20.1.2022 klo 08:00:34