« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

Kopiosto-apurahat haettavina

13.9.2016

Hakuaika: 12.9.2016–12.10.2016 klo 23:59.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus julistaa haettavaksi valokopioinnista maksettujen tekijänoikeuskorvausten perusteella Kopiosto-apurahat kääntäjille.

Apurahapäätökset tekee liiton hallitus hakemukset käsittelevän erillisen Kopiosto-työryhmän ehdotuksen perusteella. Apurahan myöntäminen on harkinnanvaraista. Apuraha voi olla suuruudeltaan enintään 1 000 euroa.

Apurahan myöntäminen edellyttää Kopiosto-valvontavaltakirjan antamista liitolle kääntäjän ominaisuudessa. Valtakirjalomakkeet löytyvät Kopioston sivuilta www.kopiosto.fi ->Palvelut oikeudenomistajille -> Kopiosto-valtakirja.

Apurahaa voivat hakea kaikki, jotka ovat kääntäneet tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa, ts. 

– kirjallisuutta (sekä kaunokirjallisuutta että varsinkin tieto- ja oppikirjallisuutta),

– artikkeleita sanoma- tai aikakauslehdille tai

– julkaistua asiatekstiä.

Apurahatyypit

Kopiosto-apurahaa voidaan myöntää hanke- tai konferenssiapurahoina. Apuraha on henkilökohtainen.

Hankeapurahaa voi hakea tiettyyn käyttökohteeseen, esim. perusteltua opintomatkaa varten, ammattikirjallisuuden, työvälineiden tai työhuoneen hankintaan tai muuhun kääntäjän ammattitaitoa ja työskentelyolosuhteita edistävään tarkoitukseen.

Konferenssiapurahalla tarkoitetaan apurahoja kansainvälisiin tai kotimaisiin seminaareihin tai konferensseihin, kursseihin, koulutustilaisuuksiin, yms.

Konferenssiapurahaa voidaan myöntää myös hakijoille, jotka eivät tuota tekijänoikeuslaissa tarkoitettua suojattua aineistoa eli valokopioitavaa materiaalia (av-kääntäjät, tulkit sekä opettajat ja tutkijat).

Valokopiointimateriaalia tuottavat kääntäjät voivat saada vuosittain korkeintaan yhden apurahan konferenssimatkaan, vaikka olisivat saaneet hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna suurimman mahdollisen Kopiosto-apurahan. Myöskään hakuvuonna tai sitä edeltävänä vuonna saatu vuosiapuraha tai muu suuri apuraha ei ole este konferenssiapurahan saamiselle.

Mikäli haet konferenssiapurahaa FIT:in maailmankongressiin, voit silloinkin saada enintään 1000 euron suuruisen apurahan.

Hakuohjeet

Hakemuksessa on oltava mukana yksilöity selvitys siitä, mitä ja minkä verran hakija on viimeisen 3 vuoden aikana kääntänyt (hakuhetkestä kolme vuotta taaksepäin). Erityisesti lehdistölle tai julkaistuja asiatekstejä kääntäviä pyydetään selvittämään, minkä tyyppisiä ja kuinka laajoja tekstejä he ovat kääntäneet, missä käännökset on julkaistu jne.

Hakijan on selostettava hakemuksessa hankkeensa mahdollisimman tarkasti ja liitettävä mukaan yksilöity kustannusarvio sen toteuttamisesta (perustelut sisältävä työsuunnitelma sekä kustannusarvio). Jos perustelut puuttuvat, apurahaa ei voida myöntää.

Haun rajoitukset

Hakijana olevan jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa. Kolmen viime vuoden aikana saadut apurahat (sekä Kopiosto-apurahat että muut) otetaan huomioon jaosta päätettäessä.

Apurahaa ei myönnetä

  • -virkistystarkoituksiin eikä sosiaalisin perustein
  • -elinkustannuksiin (esim. ruokailuihin tai päivärahoihin).
  • -takautuvasti (jo aloitettuun ja/tai valmistuneeseen hankkeeseen tai jo pidettyyn konferenssiin).
  • -jos hakija ei ole antanut Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolle Kopiosto-valvontavaltakirjaa kääntäjän ominaisuudessa.
  • -hankeapurahan hakijalle, joka on hakuvuoden tai kahden sitä edeltäneen vuoden aikana saanut Kopiosto-hankeapurahaa yhteensä vähintään 1 000 euroa.
  • -hakijalle, jolla on parhaillaan tai on ollut hakuvuotena taikka sitä edeltäneenä vuotena tai jolle on seuraavaksi vuodeksi myönnetty vähintään 1-vuotinen taiteilija-apuraha tai määrältään siihen verrattava muu suuri apuraha (esim. kirjastoapuraha).
  • -jos hakemus on puutteellinen.

 

Hakulomake

Kopiosto-hakemuksen voi toimittaa vain sähköisellä lomakkeella liiton kotisivujen kautta. Lomakkeen voi täyttää hakuaikana osoitteessa http://www.sktl.fi/liitto/apurahat/kopiosto-apurahat/hakulomake/.

HUOM! Hakemuksen voi täyttää vain hakuaikana, 12.9.2016 alkaen. Hakemusta ei voi enää toimittaa liitolle paperisena. Lomake on täytettävä tarkasti – puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta ei voi täydentää jälkikäteen ja hakija vastaa itse hakemuksessa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Hakuaika alkaa maanantaina 12.9.2016 ja päättyy keskiviikkona 12.10.2016 klo 23:59. Muistathan hakea apurahaa hyvissä ajoin.

Apurahaselvitys

Kopiosto-apurahan käytöstä on saajan annettava liiton hallitukselle selvitys, johon on liitettävä alkuperäiset kuitit tai niiden kahdella allekirjoituksella oikeaksi todistetut jäljennökset. Selvitys on toimitettava 1 (yhden) vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Selvityksen laiminlyöjälle ei myönnetä Kopiosto-apurahaa 6 (kuuteen) vuoteen. 

-Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton hallitus

 

Huom!

Apurahahakemukset käsitellään noin kuukauden kuluessa hakuajan päättymisen (12.10.) jälkeen, ja apurahan saaneille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksestä viimeistään marraskuun 2016 loppuun mennessä. Hylkäävästä päätöksestä ei ilmoiteta.


25.9.2022 klo 14:04:15