« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu

Huomioitavaa asiatekstinkääntäjien sopimuksissa

19.12.2023

SKTL:n jäsenille on tarjottu tämänkin syksyn mittaan allekirjoitettavaksi sopimuksia, joissa on tavallisesta poikkeavia sopimusehtoja. Monesti huomio kiinnittyy sopimuksissa palkkioon, mutta kääntäjän ja tulkin kannattaa tarkastella sopimuksessa muitakin kohtia. Palkkio riippuu aina siitä, mitkä ovat muut sopimusehdot, ja mistä sopimuksessa sovitaan. Siksi pelkkää palkkiota ei kannata sokeasti tuijottaa.

Huomiota kannattaa kiinnittää sopimuksissa ainakin seuraaviin seikkoihin:

– Ehdotetaanko kääntäjälle esimerkiksi kohtuuttoman suurta sopimussakkoa? Sopimussakkojen kanssa kannattaa aina olla varovainen. Sopimussakko ei ole sidonnainen tosiasiassa aiheutuneeseen vahingon määrään. Vahingon määrää ei siis tarvitse selvittää eikä todistaa toiselle sopijaosapuolelle mitenkään. Sopimussakon maksuvelvollisuuden syntymiseen riittää, että sopimusrikkomus on tapahtunut. Sopimussakon tarkoitus on varmistaa, että sopijakumppani toteuttaa sopimuksen sovitusti.

– Onko vahingonkorvauksen määrä reilu verrattuna toimeksiannon laajuuteen? Edellytetäänkö välittömien vahinkojen lisäksi myös välillisten vahinkojen korvaamista? SKTL katsoo, että kääntäjän maksettavaksi mahdollisesti tulevan vahingonkorvauksen ei tulisi olla suurempi kuin kääntäjän saama kokonaispalkkio. Kääntäjää ei myöskään saisi asettaa vastuuseen käännöksen mahdollisesti aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista. On hyvä myös tarkasti miettiä, miten sopimuksessa määritellään virhe.

– Millaiset peruutusehdot sopimuksissa on? Mitä sanotaan työ viivästymisestä, jos viivästys johtuu asiakkaasta, entäpä jos se johtuu kääntäjästä?

– Millaisin ehdoin sopimusta voi jatkossa muuttaa? Sopimus on aina kahden kauppa. Ei ole hyvien tapojen mukaista laskea hintoja yksipuolisella ilmoituksella. Jos toimeksiantaja näin tekee, ei kääntäjän tarvitse enää hyväksyä sopimusta, vaan jos oleellisia ehtoja muutetaan, on kyse mahdollisesti myös uudesta sopimuksesta. Muutokset astuvat joka tapauksessa voimaan aina vasta irtisanomisajan kuluttua, elleivät osapuolet muuta sovi. Molempien kannalta paras sopimus saadaan yhteisesti sopimalla. Se kasvattaa luottamusta sopijakumppanien välillä ja tuo sopimuksen sisältöön usein kohtuullisuutta, joka palvelee molempia sopimuksen osapuolia.

– Millä tavalla sopimuksessa määritellään luottamuksellisen materiaalin säilyttämisestä? Tietosuojasyistä moni toimeksiantaja saattaa haluta, että kääntäjä hävittää kaiken saamansa materiaalin. Tämä ei aina ole kääntäjän kannalta järkevää, vaikkapa mahdollisia reklamaatioita ajatellen. Jos kääntäjä on tuhonnut materiaalin, miten hän voi perustella oman asiansa? Materiaalien säilyttämisestä asianmukaisesti voi sopia muutoinkin kuin vaatimuksella hävittää kaikki asiakkaan materiaali.

– Millä tavalla force majeure -tapauksista sovitaan? Entä miten toimitaan, jos kääntäjä sairastuu ja työn palauttaminen myöhästyy tai ei ole mahdollista?

– Miten riidat ratkaistaan? SKTL suosittelee, että riidat ratkaistaan aina Suomessa, mielellään esimerkiksi käräjäoikeudessa. Usein esimerkiksi välimiesmenettely on kallis tapa ratkaista erimielisyyksiä. Parasta ja edullisinta olisi tietysti saada asia sovittua neuvottelemalla.

– Millä tavalla laskun maksusta sovitaan, mikä on maksuaika ja reklamaatioaika?

 

Pari perusasiaa sopimisesta:

– Sopimuksella on aina vähintään kaksi osapuolta.

– Sopimukseen tai johonkin sopimuksen kohtaan kannattaa ehdottaa muutoksia, jos jokin sopimusehto tuntuu kohtuuttomalta.

– Älä allekirjoita sopimusta, jos et ymmärrä, mistä on kyse.

– Pyydä lisäaikaa sopimuksen solmimiseen ja sopimukseen tutustumiseen.

– Pyydä toimeksiantajalta tarkennuksia – kysy, mitä sopimuksen epäselvät kohdat tarkoittavat. 

– Pyydä kirjaamaan epäselvät kohdat selvemmin sopimukseen.

– Toimeksiantaja voi kohdistaa sinuun erilaisia neuvottelutaktiikoita: tyypillisesti kääntäjälle tai tulkille saatetaan kertoa, että sopimus ei eroa aikaisemmasta sopimuksesta tai että sopimisella on kiire. Asiasta kannattaa kuitenkin itse varmistua!

– Omalta kannalta kohtuuttomiin sopimusehtoihin ei kannata suostua.

– Jos jokin asia sopimuksessa askarruttaa, SKTL:n jäsenenä voit pyytää liitosta neuvoa sopimusasioissa, neuvomme mielellämme!

– Ota mallia SKTL:n yleisistä sopimusehdoista liiton verkkosivujen työkalupakista suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 

Menestystä sopimusneuvotteluihin!


Teksti: Jenni Kavén ja Karola Baran

Kirjoittajat ovat SKTL:n toiminnanjohtaja ja juristi.


18.7.2024 klo 04:47:45